Samarbejde om ordnede og ensartede forhold

Det er på høje tid at sikre vinduespolererne ensartede og ordnede forhold, når de konkurrerer om at vinde et udbud. Derfor inviterer Danske Service til bredt samarbejde i branchen for at løfte fokus på ordnede forhold. Det handler i bund og grund om at anerkende vinduespolerernes fag.

Løkke Noermark Fabricius, Sekretariatsleder i Danske Service

Sidste efterår satte Danske Service sig i spidsen for et samarbejde om at løfte standarderne for vinduespolererbranchen, og har det seneste år haft en arbejdsgruppe på området, hvor også 3F deltager.

Urealistiske tilbud vinder gang på gang udbud, hvor vi må konstatere, at der ses bort fra overenskomst og opmålingssystemet – både fra tilbudsgiver og ordregivers side. Vores medlemmer oplever mangelfuldt udbudsmateriale, der glemmer at tage højde for vinduespolerernes virkelighed. Men det skal til at være fortid. Danske Service har netop igangsat en kampagne i samarbejde med 3F og Dansk Erhverv, der er rettet mod ordregivere med pjecen ”Gode råd til dig, der udbyder vinduespolering”.

Vinduespolerbranchen fortjener også ordnede forhold

Det er Danske Services fornemste opgave at sikre ordnede forhold, faglighed og anseelse i rengøringsbranchen for vores medlemmer og gøre det attraktivt at drive servicevirksomhed. Det formål tager vi dybt alvorligt. Derfor kan vi heller ikke lade stå til, når vores vinduespolerere oplever, at branchen lykkes med at underbyde sig selv, fordi ordregivere (og nogle tilbudsgivere) ikke overholder branchens standarder i vinduespolereroverenskomsten. Det ødelægger arbejdsmiljøforholdene, kvaliteten og hverdagen for de mange vinduespolerere. Hvis branchen fortsat skal anerkendes som erhverv, er der behov for en fælles front, og Danske Service vil meget gerne tilbyde flere seriøse vinduespolerere at komme med på holdet. Jo flere vi står sammen, jo mere kan vi flytte.

Stor opbakning i branchen og blandt ordregiverne

Kampagnen for vinduespolerernes forhold blev for alvor kickstartet til Dansk Rengøringsteknisk Forenings Efterårsseminar i Sorø d. 27. september, hvor Danske Service fra scenen præsenterede problemstillingen under titlen ”Er vinduespolering som anerkendt erhverv en uddøende branche”. Her oplevede vi stor opbakning fra såvel fagforbund, AMU og ikke mindst blandt de mange offentlige ordregivere.

I kommuner og regioner kan de godt genkende, at vinduespolering let bliver en lille del af et større rengøringsudbud, som de faktisk ikke har så stor indsigt i, og hvor det kan være svært at gennemskue, hvordan tilbuddene tilrettelægges. Også de store spillere som ISS og Anders Andersen bakkede varmt op om initiativet til årsmødet, og derfor har Danske Service nu inviteret dem til at deltage i vores næste arbejdsgruppemøde sammen med 3F. Skal vi rykke på denne dagsorden, skal vi stå sammen på tværs af branchen. Derfor er vi også glade for, at 3F og Foreningen for offentlige indkøbere, IKA, bakker op.

Næste skridt

Første skridt er at oplyse ordregivere om opmærksomhedspunkter, når de laver udbud. Vi er overbeviste om, at ingen med vilje laver dårlige udbud eller med vilje fraviger ordnede forhold. Samtidig skal vinduespolererne også selv være det gode eksempel, så der ikke bliver prisdumping i tilbuddene. Det har ingen interesse i. Derudover har vi en udfordring med opmålingssystemet. Det skal sikre, at tilbuddene bliver givet på et ensartet grundlag. Det er et gammelt system fra 1972, som i dag lever ude hos vinduespolererne, men skal det tages alvorligt, er det vigtigt, at det også bliver forankret i uddannelsesverdenen.

Kom og vær med til at passe på vores vinduespolererbranche og de mange ansatte, der hver dag knokler for at levere et godt stykke arbejde. Man siger faktisk, at rene vinduer øger vores livskvalitet. Skylder vi så ikke også vinduespolererne rene forhold?