Brug af mæglere må gentænkes

Dagens samarbejds- og udbudsmodel fungerer ikke
SBA er landets største brancheforening indenfor blandt andet rengøring. Vi mener, at et godt udbud bør have en balanceret vægtning mellem pris og kvalitet, bør danne grundlag for et godt samarbejde, og bør tildeles virksomheder, der kan bevise, de har ordentlige arbejdsforhold for de ansatte. Desværre er det ikke det, vores medlemmer oplever i en del af de kommunale rengøringsudbud.

Jørgen Utzon, bestyrelsesformand i Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA)

Det er værd at lægge mærke til, at det ikke altid er de kommunale udbudskonsulenter, der strikker udbuddene sammen, men en tredje part i form af en mægler. I mange tilfælde er det godt: Ikke alle kommuner har jo en intern ekspertise i udbud, og det ville jo være synd at fravælge de mange gevinster ved udlicitering af denne årsag.

Misforhold mellem pris og kvalitet

Dog ser vi et stort misforhold i balancen mellem pris og kvalitet, i mange rengøringsudbud fra mæglere. At pris vægter, er sundt og naturligt. Borgerne skal have mest muligt service for skattekronerne. Men når det kommer til kvaliteten, vægter den ofte lavt. Og hvad værre er: Den måles forkert. I stedet for at interessere sig for om leverandøren bruger de nyeste metoder, miljørigtige midler og uddanner sit personale, sætter visse mæglere direkte lighedstegn mellem kvalitet og det antal timer, leverandøren siger, man skal bruge på opgaven. 90% af udbuddet afgøres således på laveste pris og flest antal timer, hvilket jo er direkte modstridende. At fokusere på laveste pris per time går ud over reel kvalitet, over økonomi, og ikke mindst over medarbejdernes arbejdsforhold. Hvis man som ordentlig serviceleverandør ønsker at følge Serviceoverenskomsten og tilbyde overenskomstmæssig løn og ordnede arbejdsforhold, er det således næsten umuligt at byde ind på kommunale rengøringsopgaver.

Bod og bonus

Et andet element, der går igen i mange mæglerudbud, er brugen af bod ved kvalitetsbrister. Igen; vi har som branche intet imod bod og bonus i forhold til den leverede kvalitet, så længe det sker på et objektivt grundlag. Men det er betænkeligt, at det er de samme udbudsmæglere, som efterfølgende ”objektivt” laver kvalitetskontrollen og udsteder bod, og at denne bod i tillæg kan være en del af mæglernes indtægtsside. En model som ikke ses i nogen som helst andre brancher eller offentlig-private samarbejder.
Som disse kommunale rengøringsudbud er strikket sammen i dag, må vi derfor alle stille os spørgsmålet: Får udbyderne, altså kommunerne og i sidste ende borgerne, eksempelvis de ældre, vuggestuebørnene, skolebørnene, lærerne og pædagogerne den bedste hygiejne og rengøringskvalitet i deres dagligdag? Hertil må svaret desværre være nej.

Vi ønsker dialog med parterne

Fra branchens side spiller vi nu bolden op til en konstruktiv dialog med kommunernes indkøbs- og udbudsafdelinger og med mæglere af rengøringsopgaver. Målet må være, at vi vender den eksisterende model på hovedet, således at kvaliteten vægter højere end prisen, og at vi kan få gjort rent i vuggestuerne, i børnehaverne og på skolerne, således at børnene og de ældre bliver mindre syge. At rengøringsmedarbejderne har et ordentlige arbejdsforhold, og at kommunen får reel kvalitet for deres penge.