Det offentlig-private samarbejde står i stampe

Hos Dansk Industri mener man, at et øget samarbejde mellem kommuner og virksomheder bør spille en central rolle i arbejdet for, at de kommende, markante stigninger i antallet af børn og ældre ikke vil medføre højere skat eller forringet velfærd.

I dag løses kun ca. hver fjerde opgave i fællesskab, og det er alt for lidt. Samspillet mellem den offentlige sektor og de private virksomheder har de seneste fem år kun rykket sig fra 25,2 pct. til 25,5 pct. Der er potentiale for meget mere, mener DI og fremhæver et par eksempler:

I Ikast-Brande Kommune har en servicevirksomhed sideløbende med den almindelige rengøring forpligtet sig til at hjælpe 15 borgere i arbejde. Borgere, som i en længere periode ikke har haft held med at finde et fast job. I Frederikssund Kommune åbnes senere på året et nyt friplejehjem, som er opført og finansieret af private kræfter. Det er ikke forbundet med ekstraomkostninger for de ældre at flytte på friplejehjem, og de private bidrager til at dække det voksende behov for plejeboliger, som ellers skulle have været finansieret af skattekroner.