Branchens ønsker til et nyt folketing

Danske Service ønsker udvidelse af boligjobordningen

Malene Jæpelt, sekretariatsleder, Danske Service:

Malene Jæpelt

1. Øverst på ønskelisten til et nyt folketing står blandt andet en udvidelse af boligjobordningen, meget gerne kraftigt inspireret fra den svenske model. Det vil styrke branchen ved at flytte rengøring fra sort til hvidt, have en positiv effekt på beskæftigelsen og aflaste de mange danske børnefamilier, der skal have arbejds- og familieliv til at gå op.

2. Derudover ser vi gerne, at der i højere grad end vi oplever i valgkampen kommer fokus på, hvordan Danmark skal tjene penge, fremfor hvordan pengene bruges. En stærk servicebranche har i mange år bidraget positivt til samfundet, og der er behov for politisk fokus for, at det forsætter. Det handler blandt andet om, at tage hånd om de rekrutteringsudfordringer der er, og sikre adgang til kvalificeret arbejdskraft.

3. Sidst vil jeg fremhæve behovet for at drøfte nedslidning og pension. Servicebranchen er fyldt med hårdtarbejdende og dedikerede medarbejdere, der har fysisk krævende job. Vi skylder dem at forholde os til fremtiden og aktivt forebygge nedslidning. Ingen kan holde til at vaske trapper hver dag indtil de er 72år.

 

Ønsker politisk fokus på bedre hygiejne i børnehaver og plejehjem

Helle Fabiansen, administrerende direktør, Kosmetik- og hygiejnebranchen:

Helle Fabiansen

1. At det nye Folketing bakker op om det europæiske samarbejde og implementerer EU lovgivning på lige fod med de øvrige medlemslande, så vi får et endnu stærkere indre marked til gavn for dansk erhvervsliv, miljøet og for forbrugernes skyld.

2. Det nye Folketing skal have fokus på, at kommunerne implementerer sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, der sikrer et bedre hygiejneniveau på eksempelvis plejehjem, børnehaver og folkeskoler.

3. Det nye Folketing skal sikre, at rammerne for offentlige udbud har den nødvendige fleksibilitet til at rumme nye løsninger, der går foran med innovation og miljø. Snæver skematænkning er ikke fordrende for en bæredygtig omstilling. Der skal være plads til de løsninger, vi endnu ikke har set.

 

Brug for et realistisk arbejdstempo

Kenneth L. Andersen, kontorchef, Rengøring, by- og kulturforvaltningen, Odense Kommune.
Medlem af bestyrelsen i Dansk Rengøringsteknisk Forening:

Kenneth L. Andersen

1. Et politisk fokus på de overenskomstmæssige forhold, der gør sig gældende i rengøringsbranchen, hvad enten det er privat eller offentligt. Der er intet i overenskomsterne, der sikrer medarbejderne mod at skulle arbejde i urealistisk højt tempo. Vi ser i offentlige licitationer, at der kan bydes timeberegninger, der ikke har sin gang på jorden. Det både fysisk nedslider medarbejderne, og mange bliver ramt af stress.

2. Politikerne skal tage medansvar for at tale branchens renomme op, og ikke som Lars Løkke Rasmussen har antydet, at rengøring foregår ”med moppe, kost og spand”. Det er udtalt mangel på menneskelig respekt for mennesker, der hver dag udfører et særdeles hårdt stykke arbejde, og manglende anerkendelse af rengøring som et professionelt fag, hvor der er behov for uddannet personale.

3. Politikernes fokus på og anerkendelse af rengøringsbranchens betydning og mulighed for at understøtte både integrationsindsatsen, men også aktivering af borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Igen står det med en Lars Løkke Rasmussen udtalelse om, at ”man ikke behøver at tale dansk” for at gøre rent, klart, at der både er en total mangel på forståelse og indsigt i, hvordan rengøringsbranchen reelt bidrager til at løse både integrations- og beskæftigelsesudfordringer.