Det går godt i rengøringsbranchen

Danske Service dokumenterer med nye tal, at det går godt i branchen

Nye beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik viser ifølge Danske Service, at det går godt i rengøringsbranchen.

Ser man på kvartalsomsætningen, så er der sket en stigning på 36,8% i rengøringsbranchen. Sammenligner man rengøringsbranchen med hele det danske erhvervsliv, så adskiller rengøringsbranchen sig positivt. I det samlede danske erhvervsliv er der sket en stigning på 24,5%, således er væksten markant højere i rengøringsbranchen.

Væksten afspejles ydermere positivt, hvis man kigger på udvikling i antal ansatte årsværk i branchen. Ser man alene på 1. kvartal i 2018 og sammenligner med 1. kvartal i år, så er der sket en stigning på næsten 2000 årsværk.