Virksomhederne skal tage flere lærlinge

EUD, EUV, FVU, AVU, fordelsuddannelse, praktikplads-AUB, løntilskud til voksenlærlinge i praktikperioden, lønrefusion i skoleperioden, godkendelse til praktikplads, uddannelsesaftale, kombinationsaftale osv.

Det kan være noget af en administrativ mundfuld at have lærlinge og elever. Derfor har DI Service afsat ressourcer til en lærlingeindsats og har blandt andet ansat en konsulent som skal hjælpe medlemsvirksomhederne med at få flere lærlinge og elever.

En prognose fra DI viser, at der i 2040 vil være 157.951 færre faglærte sammenlignet med 2018. I servicebranchen har 36 pct. af medarbejderne en faglært uddannelse, og en sådan udvikling vil altså kunne mærkes i branchen. Det er derfor vigtigt, at der er fokus på lærlingeindsatsen hos virksomhederne, lyder et fra DI Service.