SBA ekskluderer to virksomheder for brud på servicenormen

Modelfoto: Colourbox

Det kan være en alvorlig sag for rengøringsvirksomheder, der er medlemmer af SBA/Servicebranchens Arbejdsgiverforening, at tilsidesætte de etiske krav, der ligger i servicenormen.

På et bestyrelsesmøde sidst i november har SBA således ekskluderet to medlemmer af brancheforeningen som konsekvens af manglende efterlevelse af Servicenormen.

Også i 2019 benyttede SBA sig af muligheden for at ekskludere et medlem for at forbryde sig mod de hensigter og krav der ligger i servicenormen.

LÆS MERE:
SBA ekskluderede også medlem i 2019

Servicenormen er en garantimærkning, som udelukkende tildeles medlemmerne af SBA. SBA’s medlemmer tilkendegiver hvert år gennem et spørgeskema, at de overholder og er bevidste om Servicenormens retningslinjer. Virksomhedernes besvarelser følges op med en løbende kontrol, der auditeres af Dansk Standard.

”De to medlemmer er ekskluderet på baggrund af manglende besvarelse af spørgeskemaet, hvor der var frist den 1. februar. Medlemmerne er gentagne gange blevet kontaktet uden, at denne forseelse er rettet. Besvarelsen er afgørende for at sikre, virksomheden overholder retningslinjerne i Servicenormen,” skriver SBA i en meddelelse.

Indkøbere af rengøring skal ved valg af en virksomhed, som opfylder Servicenormen, kunne være sikker på, at der er styr på økonomiske attester, kvalitetsniveau, miljøhensyn, arbejdsmiljø, personaleforhold, uddannelse og eventuelle underleverandører.