Fra ulækre til himmelske toiletter

I Ballerup Kommune har de investeret i et forsøg med at få gode skoletoiletter. I samarbejde med konsulentbureauet Brave har de skabt ”Toilet Heaven”, som måske er Danmarks dejligste skoletoiletter.

Af Henning Graah

Der lugter af tis og det flyder med papir på våde gulve. Når skoleelever bliver stillet spørgsmål, om deres syn på skoletoiletterne, er svarene ofte meget enslydende: ”Toiletterne er ikke indbydende…” Derfor har de større elever generelt slet ikke lyst til at anvende toiletterne.
Konklusion: Eleverne i folkeskolen trives ikke med deres skoletoiletter.

Det kom også frem i den nationale trivselsmåling i 2015, hvilket fik kommunalbestyrelsen i Ballerup til lommerne i bogstaveligste forstand. Sammen med et rundt beløb på 2 mio. kroner lød opgaven til kommunens Center for Ejendomme: ”Gør noget ved problemet på kommunens skoletoiletter for alle børn i kommunen skal have lyst til at bruge skoletoiletterne.”

Denne artikel er tilgængelig i sin fulde længde i magasinet RENT I DANMARK.
Hvis du ønsker magasinet tilsendt så klik venligst her og tegn et abonnement.

TEGN ABONNEMENT OG LÆS MERE