Borgmester besøgte rengøringsvirksomhed

Gladsaxes borgmester Trine Græse (A) har tilbragt en formiddag hos en af kommunens store virksomheder. Nemlig Forenede Service, der er landet næststørste Facility Service-virksomhed. Anledningen til besøget er et succesfuldt samarbejde mellem parterne omkring aktivering af ledige i kommunen. Men der blev blandt andet også talt om letbane, trængselsproblematikker, bæredygtighed og miljø.

Gladsaxes borgmester Trine Græse (S) kom rundt på alle etager i Forenede Services hovedkvarter på Buddingevej i Søborg. Her runder gæsterne lageret i virksomheden. Fra venstre ses (med ryggen til) Forenede Service’s HR-chef Kenny Mitchboe, leder af Rekruttering, Strategi og Service Tine Hansen, erhvervsudviklingschef Freja Ludvigsen, borgmester Trine Græse og kommunaldirektør Bo Rasmussen. Foto: Jannik Preisler

 

Facility Service-virksomheden Forenede Service, der beskæftiger cirka 3000 medarbejdere på landsplan og har hovedkvarter på Buddingevej i Søborg, fik fredag formiddag fint kommunalt besøg. Gladsaxe Kommunes borgmester Trine Græse (S) var sammen med kommunaldirektør Bo Rasmussen, kommunens erhvervsudviklingschef Freja Ludvigsen og leder af Rekruttering, Strategi og Service Tine Hansen taget på et forårsvisit hos rengøringsvirksomheden.

En samarbejdsmodel der også kan bruges som inspiration af andre

Den direkte anledning til besøget var Forenede Service’s samarbejde med Jobcenter Gladsaxe om en særlig ”virksomhedsskole”, hvor ledige borgere i kommunen er blevet matchet med virksomheden, og efterfølgende er blevet både praktisk og teoretisk undervist. Og resultaterne af samarbejdet taler sit eget tydelige sprog: Efter første virksomhedsskole er 60 procent af deltagerne kommet i arbejde. Således er ni ud af 15 deltagere i virksomhedsskolen efterfølgende kommet i ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

Og efter en rundvisning i virksomheden sørgede Tine Hansen og Forenede Service’s HR-chef Kenny Mitchboe for at fortælle om resultaterne og erfaringerne omkring ved fælles indsats at aktivere og opkvalificere ledige Gladsaxe-borgere – og de næste skridt i samarbejdet. Og borgmesteren var imponeret:

”Det er rigtigt vigtigt for os, at de ledige borgere i vores kommune får mulighed for en åbning til en god og fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Og samarbejdsmodellen med Forenede Service har på en fin måde givet mening for alle parter. Vores ledige borgere bliver opkvalificeret og kommer i gang, og Forenede Service har samtidig mulighed for at rekruttere arbejdskraft,” siger Trine Græse.

”Så det er virkelig et super samarbejde, som vi i kommunen sætter meget stor pris på. Og samtidig et samarbejde som er bygget op omkring en model, som også kan fungere som et godt eksempel og inspiration for andre virksomheder i Gladsaxe og i andre kommuner,” vurderer borgmesteren.

Godt indblik

Parterne benyttede også lejligheden til at drøfte emner, som berører og engagerer dem begge. Blandt orienterede borgmester Trine Græse virksomheden om beslutningen om at etablere Hovedstadens Letbane, der blandt andet får stop ved Gladsaxe Rådhus og Buddinge Station. Anlægsfasen forventes at være fra 2018 til 2014 og vil føre trængselsgener med sig i området i perioden.

Og endelig blev et par fælles indsatsområder også drøftet. Nemlig emnerne miljø og bæredygtighed. Forenede Service’s kvalitets- og miljøchef Nils Bjørn Larsen fortalte om virksomhedens indsatser i forhold til miljøvenlige tiltag, og kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune Bo Asmussen forklarede engageret om, hvorfor Gladsaxe Kommune er optaget af bæredygtighed, og hvordan FN’s verdensmål kommer til at sætte retningen for kommunens nye fireårige strategi.

På vej ud af døren på Buddingevej 312 samlede borgmesteren i Gladsaxe besøget sammen:

”Det har været et godt besøg med super fine samtaler. Og jeg føler samtidig, at jeg har fået et rigtig godt indblik i virksomheden Forenede Service

Gladsaxes borgmester Trine Græse (V) aflagde i fredags rengøringsvirksomheden Forenede Service et besøg.
Foto: Jannik Preisler.