Stigende omsætning i rengøringsbranchen

Vækst over hele linjen i servicebranchen

 

Omsætningen i rengøringsbranchen voksede med 6,8 procent i 2017 og nåede dermed op på en omsætning på 32,6 milliarder kroner, viser data fra Danmarks Statistik og DI.

Samlet set var der også vækst overalt i hele servicebranchen, hvor især ”anden operationel service” og området pleje og omsorg var med til at trække tallene op.

Beskæftigelsen var ligeledes stigende i alle serviceerhvervene. Inden for rengøringsbranchen var der en vækst i beskæftigelsen på 3,5 procent i 2017, så der anslås at være godt 39.000 medarbejdere beskæftiget i branchen.