Fra arbejdsløs og introvert til udadvendt og arbejdsglad

 

Codruta løser mange forskellige opgaver på lageret – her er hun i gang med at gøre en støvsuger ren.

Forenede Service er en mangfoldig virksomhed, som også rummer personer, der tidligere var på kanten af arbejdsmarkedet. Et godt eksempel er 35-årige Codruta Coman, som har undergået en markant positiv faglig og personlig udvikling gennem sit forløb i virksomheden.

Der lyder en højlydt latter fra lageret. Latteren tilhører en 35-årig kvinde ved navn Codruta Coman, og den er efterhånden noget, som medarbejderne er helt vant til at høre rundt omkring på etagerne i Forenede Service’s hovedsæde i Søborg.

Tilbage i sommeren 2016 begyndte Codruta, der har rumænske rødder, nemlig i virksomhedspraktik på Forenede Services hovedkontor, hvor forløbet har haft til formål at lære hende at varetage arbejdsopgaver, opkvalificere hende med de nødvendige sprogkundskaber og at integrere hende på arbejdsmarkedet.

Jan Balling, som er vicevært og biladministrator i rengøringsvirksomhedens hovedsæde, fungerer som mentor for Codruta, og han beskriver hende som en glad, udadvendt og smilende humørspreder, som alle nyder at arbejde sammen med. Men sådan startede forløbet ikke ud. Da Codruta begyndte i sin virksomhedspraktik, var det ikke den manglende joberfaring eller manglen på sprogkompetence, som var den største udfordring. Hun led nemlig af social angst og var meget introvert.

 Fra introvert til ekstrovert

Michael Burchhardt, som er materielkoordinator og også dagligt arbejder tæt sammen med Codruta siger, at hun har rykket sig meget på den relativt korte tid, som hun har været i Forenede Service:

”Til at starte med havde hun stort besvær med at omgås andre mennesker, og hun ville for eksempel overhovedet ikke køre i bil. Nu er hun imødekommende og smilende, og hun udviser en særlig form for nysgerrighed, som hun ikke gjorde i starten. Og det lader også til, at hun er utrolig stolt, når hun tager arbejdsuniformen med firmaets logo på,” siger han, som mener, at de menneskelige relationer og daglige opgaver i virksomheden giver hende en form for fællesskabsfølelse. Hun føler sig som en del af noget større, og hun føler sig brugbar.

Codrutas danskkundskaber er blevet markant bedre igennem hendes forløb hos Forenede Service og via den danskundervisning, som hun har modtaget som en del af forløbet.

Sprogundervisning skaber resultater

I starten af 2017 blev hendes aftale forlænget til august samme år som et led i aktivering og jobtræning fra kommunens side. Hun har samtidig i en længere periode modtaget danskundervisning hver fredag for at opbygge kompetencer til at blive ansat under normale vilkår. Danskundervisningen er det såkaldte Forberedende voksenundervisning (FVU), som er et samarbejde mellem AOF, Værebro Rådgivning og Gladsaxe Kommune. Da Jan spørger hendes underviser Thilde Højen, om hun synes, at der er sket en forbedring af Codrutas færdigheder siden hun begyndte, nikker hun.

”Bestemt. Da hun kom, var hun genert, men der er sket en meget mærkbar udvikling. Både fagligt og personligt. Hun kommer med selvtillid og fortæller glædeligt om, hvad hun for eksempel har lavet i løbet af ugen. Jeg tror, at dét at have kolleger og klassekammerater er vigtigt i forbindelse med at udvikle sig socialt, og også fagligt,” forklarer hun.

Codruta sammen med sin mentor og kollega i Forenede Service Jan Balling.

Fra praktik til løntilskud og nu fastansættelse

Og sprogundervisningen har hjulpet Codruta, vurderer hun selv:

”Jeg forstår meget mere dansk nu, men det er svært at tale og læse,” siger hun.

Og da hun bliver spurgt ind til, om hun er glad for selve arbejdet hos Forenede Service, svarer hun ledsaget af et stort smil:

”Jeg er rigtig glad for at være her, og jeg har gode kolleger.”

Efter virksomhedspraktikken blev Codruta ansat i løntilskud. Da løntilskudsperioden udløb, valgte Forenede Service at fastansætte Codruta i en stilling 25 timer om ugen.

Codruta har sin daglige gang på lageret mandag til torsdag, hvor hendes arbejdsopgaver er mange, blandt andet forfaldent arbejde, klargøring af rengøringsmaskiner, arkivering og makulering af dokumenter og sortering af affald. Samtidig har hun hjulpet til ved opstarten af ”Aqua Care”, som er Forenede Services nye akvarieleasing og –køb, som hendes to nærmeste kolleger Jan Balling og Michael Burchhardt er projektledere for.

Jan beskriver Codruta som arbejdsom med en meget optimistisk tilgang til alle arbejdsopgaver.

“For tiden arbejder vi på at styrke Codrutas danskkundskaber yderligere, så hun for eksempel i højere grad kan tage imod bestillinger på lageret,” siger han.

Over 300 i virksomhedspraktik i 2017

Historien om Codrutas forløb er blot en af mange i virksomheden, forklarer Forenede Service’s HR-chef Kenny Mitchboe. Rengøringsvirksomheden er nemlig historisk set helt vant til at tage et socialt ansvar i forhold til personer, som er på kanten af arbejdsmarkedet:

”Hvis man kigger på tallene fra 2017, som er opgjort af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), har Forenede Service haft over 300 personer i virksomhedspraktik i løbet af året, over 60 personer i løntilskudsordninger og 75 medarbejdere ansat i fleksjob. Ser man på antallet af forløb i forhold til antallet af fuldtidsansatte har Forenede Service over dobbelt så mange igennem aktiveringsforløb, som den branche vi sammenlignes med. Og af dem som starter i praktik og ender med en fastansættelse ligger vi 25 procent over gennemsnittet i branchen,” forklarer han og signalerer, at virksomheden endda ønsker at skrue op for indsatsen:

”I 2018 er målet, at vi som minimum fastholder vores sociale position i forhold til branchegennemsnittet, samtidig med at vi har et mål om at forøge antallet af virksomhedspraktikker og løntilskudsforløb med minimum 25 procent,” siger han.


 

Faktaboks:

Forenede Service – en mangfoldig arbejdsplads med 93 nationaliteter

Forenede Service, der beskæftiger cirka 3.000 medarbejdere og servicerer over 2.000 store og mindre kunder i hele landet, sætter en ære i at tage et socialt ansvar og at skabe arbejdspladser. Også til befolkningsgrupper som flygtninge, indvandrere og andre, som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Og længe før begreber som ”nydanskere”, ”integration på arbejdsmarkedet”, ”tilskudsjob”, ”mangfoldighed på arbejdspladsen” og ”CSR” blev integreret i det danske sprog og samfund, har virksomheden integrereret mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Gennem virksomhedens 55-årige historie har Forenede Service således bestået af en meget mangfoldig medarbejderstab med højt- som lavtuddannede, ufaglærte, fleksjobbere, seniormedarbejdere, flygtninge og indvandrere og mennesker ansat i tilskuds- og skånejobs. Og et kig på antallet af nationaliteter i 2017 viser, at virksomheden beskæftiger medarbejdere med hele 93 forskellige nationaliteter.