Frem med ordnede forhold i vinduespolererbranchen

Når det snarere er reglen end undtagelsen, at der er markant forskel i priserne på tilbuddene på udbud af vinduespolering, er der alvorlig grund til bekymring. Vi må hele vejen rundt spørge os selv, om vi kan se os selv i øjnene, når den gældende overenskomst og opmålingssystemet systematisk fraviges. Er vinduespolererne ikke også værd at slås for?

Tekst. Lena Kristensen, formand for Dansk Rengøringsteknisk Forening

Når vi ser, at de nyeste prestigebyggerier er iklædt store glasfacader, kunne man drage den konklusion, at vinduespoleringsbranchen trives. For ingen glasfacader eller vinduer pudser sig selv. Uanset om de sidder på Den Sorte Diamant eller på den lokale børnehave. Virkeligheden er dog en anden.

Udbud fraviger krav i branchen

Når større private såvel som offentlige myndigheder udbyder vinduespolering, er tildelingskriteriet udelukkende baseret på den billigste pris. Det er ikke noget nyt og bør heller ikke være et problem, hvis konkurrencen sker på lige vilkår.

Men hvis ikke udbuddet opfylder de objektive rammer, der er i branchen, såsom hvordan opgaven opmåles og med aflønning efter gældende overenskomst, er konkurrencen reelt sat ud af drift. Det vækker stor frustration hos mange af de organiserede virksomheder og skader branchen.

Hvad blev der af opmålingssystemet?

Først og fremmest skal udbuddet tage højde for, at der findes et opmålingssystem, som kalkulerer tid og ressourcer til opgaven. Hvor mange vinduer er der? Hvor store er de? På hvilket underlag? I hvilken højde eller etage, osv. Disse elementer har selv sagt afgørende betydning for, hvor lang tid opgaven vil tage.

Selv om de fleste udbud henviser til opmålingssystemet, fraviges kravet desværre alt for ofte i praksis. Mange vinduespolerere må afgive tilbud baseret på, at de har set eksempelvis to ud af 10 bygninger, og ofte kun ude fra. Vinduespoleringsbranchen fungerer på akkordløn, og man kan kun afgive et realistisk og overenskomstmæssigt korrekt tilbud, hvis man kender til rammerne for den opgave, man skal løse.

Når der er en overenskomst på området, må være i alles interesse, at alle tilbud er baseret på et ens grundlag, og kunden trygt kan vide, at der er taget højde for, at alle vinduer er med i tilbuddet. Et simpelt krav kunne være, at der skal oplyses det samlede antal opmålte m2 glas i hvert udbud, så det hurtigt bliver synligt om alle har husket alt.

Husker man overenskomsten?

Vinduespolererne har en vinduespolereroverenskomst hos 3F. Men også her er der problemer, for mange vælger at se bort fra den gældende overenskomst i tilbuddene. Vi er bekendte med udbud, hvor der kommer fem tilbud, og ét af disse ligger markant lavere end de øvrige. Her taler vi om op til 90% i prisforskel. Det er langt fra i orden. Når dette tilbud så vinder udbuddet på billigste pris, presser det branchen til også at fravige kravene til ordnede forhold.

Lad os løfte forholdene i fællesskab

I Rengøringsteknisk Forening vil vi gerne (sammen med Brancheforeningerne og 3F) slå et slag for, at vi passer på vores vinduespolerere gennem ordnede forhold. Først og fremmest skal vi sikre, at udbud bliver vurderet på et grundlag, der er opmålt ud fra samme kriterier, og hvor der er taget højde for gældende overenskomst. Vi har et fælles ansvar for, at ingen brancher bliver ladt i stikken, og derfor håber vi, at dette opråb for vinduespolererne bliver hørt.