Slut med unfair konkurrence fra det offentlige

Virksomheder skal fremover sikres bedre mod unfair konkurrence fra det offentlige. Det sker med en ny bred, politisk delaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Aftalen indebærer, at offentlige myndigheder sætter priser efter internationale standarder, så virksomhederne ikke underbydes. Desuden får virksomhederne ét sted, hvor de kan klage, hvis de oplever unfair konkurrence.

Den nye aftale vækker glæde i Danske Service.

»Aftalen indebærer bl.a. lige vilkår i prissætningen, og at kontrolbuddet skal beregnes på et åbent og klart grundlag,« siger Løkke Noermark Fabricius. sekretariatsleder i Danske Service.

»Når en opgave sendes i udbud og det offentlige selv byder ind, glemmer de tit nogle omkostninger, som skævvrider konkurrencen.

Det vil denne aftale gøre op med ved at sikre mere gennemsigtighed. Samtidig bliver der en klageinstans, som skal være med til at sikre mere fair konkurrence.«

Aftalen indeholder:

• Prissætning: Offentlig prissætning skal ske på fair konkurrencevilkår. Alle omkostninger skal med.

• Arbejdsgruppe skal se på, hvilke erhvervsaktiviteter offentlige myndigheder skal kunne eller ikke skal kunne udføre.

• Kontrolbud: Der skal gælde strammere regler, når en kommune eller en region vælger selv at løse en opgave efter et udbud.

• Bedre klageadgang: Der oprettes ny uafhængig klagemyndighed.