Bæredygtighed er ikke bare varm luft

Vaske- og rengøringsbranchen har i mange år har været på forkant og set både de forretningsmæssige og klimavenlige fordele af at tænke bæredygtighed som en del af kerneforretningen.

Af Helle Fabiansen, adm. direktør i Kosmetik- og hygiejnebranchen

Siden 2006 har de danske og europæiske producenter af vaske- og rengøringsmidler reduceret CO2-udslippet med 36,4 procent samtidig med, at omsætningen er steget. Et godt eksempel på, at en industri, der tager sit klimaansvar alvorligt er i stand til at afkoble økonomisk vækst fra CO2-udslippet. Det er sket gennem ressourceeffektive initiativer som sparer vand, energi og råvarer. Blandt andet ved reduktion af emballagestørrelsen, brug af enzymer og miljøansvarlig produktion.

For eksempel har man siden 2006 reduceret brugen af emballage med 25 procent og formået at reducere den gennemsnitlige vasketemperatur med 5,5 grader hjemme hos forbrugeren siden 1997. Flere mærkningsordninger og kampagner, som industrien selv har igangsat, hjælper forbrugerne til at bruge produkterne på en bæredygtig måde, så de rækker længere, uden at det går ud over kvaliteten af rengøringen eller renheden af vasketøjet. Det er kampagnen “I prefer 30° et godt eksempel på.

Danmark er på mange punkter et grønt foregangsland. Også når det kommer til en bæredygtig brug af vaske- og rengøringsmidler. Flere og flere kommuner efterspørger svanemærkede produkter, når de sender indkøb af for eksempel vaske- og rengøringsmidler i udbud. Blandt forbrugerne er der også en stigende interesse for miljøvenlige rengøringsmidler. Udbuddet af svanemærkede produkter er steget med 400 procent siden 2008, og i dag findes der mere end 2.000 produkter på hylderne i Danmark, som er mærket med det nordiske miljømærke Svanen.

I Kosmetik- og hygiejnebranchen sætter vi fokus på den forretningsstrategiske brug af mærker, når vi den 24. oktober inviterer til temadag om mærkningsordninger og fordele man som virksomhed kan drage af at certificere sine produkter. I vores nystartede netværk for danske producenter og brands er bæredygtig kemi ligeledes et centralt tema. Danske virksomheder er gode til at omstille sig og levere de løsninger, som samfundet efterspørger. Den mulighed skal vi udnytte, når det gælder bæredygtig kemi.

Kemiens Dag sætter fokus på bæredygtighed

Bæredygtighed er også på dagsordenen, når Kosmetik- og hygiejnebranchen sammen med en række andre erhvervsorganisationer afholder Kemiens Dag d. 27. november i Industriens Hus. Kosmetik- og hygiejnebranchens formand og direktør i Stadsing A/S, Karsten Stadsing er taler på dagen, hvor overskriften er bæredygtig kemi i fremtidens samfund. Hvilke opgaver kan og skal kemien løse i fremtidens samfund? Og hvad skal der til for at få nye løsninger ud i virksomhederne og ud på markedet? Hvordan kan bæredygtighed bruges som løftestang? Innovation og teknologi kommer til at få betydning for den bæredygtige kemi i fremtidens samfund. Udbuddet og efterspørgslen på bæredygtig kemi udvikler sig markant i disse år og vores branche er heldigvis med til at vise vejen.