Nyt våben mod graffiti og klistermærker

Rengøringsservice Danmark har sat tre specialdesignede cykler ind i kampen mod graffiti og klistermærker i Københavns bybillede. Cyklerne er nemme at manøvrere rundt i de små gader, og det gør arbejdet mere effektivt

Tekst: Marie Enevoldsen

Franklin taster koden til porten ind til baggården på CBSI, Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration. Gaden foran centret, som ligger i Københavns nordvestkvarter, myldrer af morgentrafik. Klokken er otte, og Franklins arbejdsdag starter altid her. På den anden side af porten holder en af tre Christianiacykler – lettere ombygget, så den kan rumme de remedier, han skal bruge, når han cykler ud i byen for at fjerne graffiti og klistermærker i de smalle gader.

I knap fem måneder har han været ansat som en del af Rengøringsservice Danmarks cykelteam. Et nyoprettet tremandshold, der skal gøre det lettere at fjerne især klistermærker fra kommunens skilte, skraldespande og bænke i Indre By og på Nørrebro.

Behov for større mobilitet

I 2017 vandt Rengøringsservice Danmark et kommunalt udbud og påtog sig dermed opgaven at holde København fri for graffiti.

»Vi har store biler med højtryksanlæg, som kan fjerne de store ’tags’, men vi oplevede hurtigt, at der kom flere og flere klistermærker,« fortæller projektleder og administrativ koordinator Hanne Iversen.

Fordi klistermærkerne bedst fjernes ved hjælp af et middel, der opløser limen, og derefter skrabes af med en spatel, måtte firmaet sande, at den nye opgave krævede større mobilitet.

»Så de store biler er ikke så oplagte, når man skal rundt på gågader og ad små veje i byen,« uddyber projektlederen.

Derfor begyndte Hanne Iversen og hendes kollegaer at tænke i alternativer, og da direktøren Mikkel Hove foreslog at oprette et cykelteam, virkede det som en oplagt idé.

»Det er jo tidsbesparende at cykle rundt. Vores medarbejdere skal ikke først finde et sted at parkere, og når man er på cykel, kan man trække den helt hen til det, der skal renses, og man har alle sine ting med sig. Og så er det mere miljøvenligt,« påpeger Iversen.

Derfor indkøbte Rengøringsservice Danmark tre Christianiacykler, og siden maj har først to – senere tre – deltidsansatte cyklet sig igennem Nørrebro og videre til Indre by, hvor holdet nu er i gang med at renskure gaderne.

Vi er ret fleksible omkring, hvornår de hver især vil placere deres arbejdstid, for klistermærkerne er der jo både tidligt og sent.

Øremærkede stillinger

De tre medarbejdere er fundet i samarbejde med Københavns Erhvervshus og CBSI, som blandt andet huser en sprogskole.

»Vi tænker over vores sociale ansvar. Vi ser det som en vigtig del – også som privat virksomhed – at vi gør noget på den konto. Så vores første tanke var, at vi gerne ville samarbejde med en sprogskole. Med det her job kunne vi jo støtte op om, at medarbejderne kunne gå på sprogskole, mens de kom i gang på arbejdsmarkedet,« fortæller Hanne Iversen og fortsætter:

»Derfor blev stillingerne øremærket borgere fra erhvervshusets system. Altså nogle borgere, som har brug for lidt hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.«

Af samme grund er de ansatte selv med til at fastlægge deres arbejdsskema, så der er plads til fx sprogtimer, andre jobs og familieliv.

»De er fastansat med 20 timer om ugen, men vi er ret fleksible omkring, hvornår de hver især vil placere deres arbejdstid, for klistermærkerne er der jo både tidligt og sent. Det er ikke ligesom en almindelig rengøringskunde, hvor det skal foregå på et bestemt tidspunkt,« siger projektleder Hanne Iversen.

For nigerianske Franklin betyder netop det en hel del. Han skal både passe familieliv og sin danskundervisning ved siden af jobbet, men med de selvvalgte mødetider, er der plads til det hele.

Et praktisk puslespil

De indledende jobsamtaler med Franklin og hans to kollegaer blev afholdt på CBSI, men centeret har ikke kun haft en finger med i spillet, hvad angår teamets medarbejdere.

»Vi havde også et problem med cyklerne – for hvor skulle de holde? Vi har kontor i Glostrup, men cyklerne skal bruges til afrensning inde i byen, og det giver jo ikke mening, at de skal cykle hele vejen hver dag, eller at cyklerne skal læsses på en lastbil. Men så sagde CBSI, at vi måtte låne deres baggård, så nu har vi nøglechips til at komme ind, og vi har afmærkede pladser til cyklerne og en lille boks, hvor vi kan have arbejdstelefoner liggende. Det er en stor hjælp,« fortæller Hanne Iversen og understreger, at det generelt har krævet nytænkning at få praktikken til at gå op.

»Vi kastede os jo bare ud i det jer projekt, så der har været mange ting, vi skulle finde ud af undervejs. Vi har fx aldrig haft cykler før, så de skulle lige bygges – men hvordan sikrer man, at det hele ikke skøjter rundt, når man kører afsted? Og hvad med en trappestige, så medarbejderne kan nå de høje skilte?« siger hun.

Alt det er heldigvis løst. Cyklernes lad er nu overdækket og opdelt i rum, så rekvisitter og rengøringsmidler har faste pladser, og Rengøringsservice Danmark har fået fremstillet sammenklappelige trappestiger, som under transporten ligger fastspændt på ladet.

Selvom det har taget tid at få styr på detaljerne i det nye projekt, er Hanne Iversen ikke i tvivl. Det cyklende graffitihold er den helt rigtige løsning på kommunes problem med klistermærker i gadebilledet.

»Vi synes, det kører fantastisk, og når vi laver kvalitetskontrol, kan vi tydeligt se forskellen,« siger hun.