Udbud bør fokusere på kvalitet og innovation

Prisen vejer ofte tungest, når kommuner og andre offentlige institutioner udbyder rengøring og andre serviceopgaver. Efter Jørgen Utzons mening bør de offentlige ordregivere i stedet fokusere på kvalitet, medarbejdertrivsel og innovation i opgaveløsningen.

»Kommunerne bør i langt højere grad screene de servicevirksomheder, der byder på opgaverne. For eksempel kan kommunerne se på, om virksomhederne har tiltrådt Servicenormen under Servicebranchens Arbejdsgiverforening, der er en brancheorganisation under Dansk Industri.«

Når en virksomhed har tiltrådt Servicenormen, skal den leve op til en række konkrete krav inden for en række områder som økonomi, kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, personalepolitik, uddannelse samt politik for underleverandører.

»Alt for mange ser kun på pris. Det paradoksale er, at mens kommunerne ofte stiller krav om sociale klausuler, miljøbevidsthed og pris, så belønner de primært den billigste leverandør fremfor den, der opfylder de bløde værdier,« siger Jørgen Utzon.

Selvom kommunerne ikke kan kræve, at en virksomhed skal være med i Servicenormen for at få lov til at byde, kan de med fordel sætte de kriterier op, som Servicenormen angiver, mener Jørgen Utzon.

»Den er kundens garanti for, at der er ordnede forhold hos den virksomhed, der bliver tilbudt opgaven,« understreger Jørgen Utzon.