Prisvindende tiltag for langtidsledige

Mens nogle kommuner anvender udlicitering som en mulighed for at spare penge, er der andre kommuner, som ser valget af private aktører i opgaveløsningen som en mulighed for at gå nye veje.

Et eksempel er Ikast-Brande Kommune, som i sin tid indgik et samarbejde med Elite Miljø og konsulentfirmaet Ramsdal Gruppen. Parterne udviklede en helt ny model for udlicitering af rengøring, hvor de i fællesskab driver et træningscenter i Ikast. På den sociale side lærer langtidsledige at begå sig på en arbejdsplads, og fagligt set lærer de at gøre rent. Og de borgere, der gennemfører træningsforløbet, får efterfølgende et fast job med løn og arbejdsforhold på ordinære vilkår.

Elite Miljø modtog i november 2017 CSR People Prize, der uddeles af VFSA. Siden er Elite Miljø blevet købt af Coor, som har fortsat initiativet og nu forsøger at udbrede det til andre kommuner.

»Jeg er meget imponeret af Elites Miljøs samarbejde med Ikast Brande Kommune. Selvom jeg ikke har stået fadder til det, så praler jeg i dag af det ved enhver given lejlighed. Det er et fantastisk initiativ, der tilgodeser nogle af samfundets sårbare mennesker og skaber en ny mulighed, der kan ændre hele deres livsforløb. Herudover får kommunen løst en serviceopgave, og virksomheden får mulighed for at rekruttere medarbejdere. Det er en tredobbelt win-situation,« mener Jørgen Utzon, direktør i Coor .