Desinfektions-middel eliminerer dødelige bakterier

Efterspørgslen efter et desinfektionsmiddel, der kan eliminere livstruende mikroorganismer som bakterier, virus og sporer, er stadigt stigende. Samtidigt stiller kemikaliedirektiver højere og højere krav til producenter om at skåne miljøet.

Produktet findes i en en-liter flaske og 500 ml sprayflaske.

Inden for blandt andet patientpleje, børnehaver og levnedsmiddelindustri bliver kampen mod mikroorganismer som f.eks. Legionella, Salmonella og Roskildesyge, hårdere og hårdere for hver dag. Lige så svært er det med antibiotikaresistente bakterier som MRSA og svært håndterbare sporer.

KBM Disinfection by LifeClean er et unikt produkt i mange henseender. Inden for to minutter eliminerer den alt fra dødelige bakterier og virus til skimmel og sporer. En bonuseffekt er, at den fjerner dårlig lugt. Midlet er 99,6% vandbaseret, fremstillet i Sverige og klar til brug direkte fra flasken, uden at brugeren behøver bære personligt sikkerhedsudstyr.

KBM Disinfection kan bruges overalt hvor desinfektion er nødvendig: på sygehuse, veterinærklinikker, ældreboliger, plejehjem, skoler og børnehaver, inden for levnedsmiddelindustrien og landbrug, på hoteller og festivaltoiletter. Produktet er veldokumenteret og er testet af det uafhængige forskningsinstitut SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt danske SSI.