Erhvervsministeren besøger Forenede Service

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) har lagt vejen forbi Forenede Service’s hovedkontor i Søborg for at tage pulsen på servicebranchens udfordringer og for at høre om virksomhedens vinkler på konkurrenceudsættelse.

Der var plads til både grin og alvor under erhvervsminister Rasmus Jarlovs (K) besøg mandag eftermiddag hos en af landets største rengøringsselskaber Forenede Service, der har hovedkvarter i Søborg. Her fik ministeren nemlig en rundvisning og en efterfølgende dialog med virksomhedens ledelse om servicebranchens potentialer, udfordringer og ønsker. Og ministeren var imponeret over, hvad han hørte og oplevede under besøget:

”Det har været spændende og lærerigt. Jeg synes det er utrolig flot, at man kan banke en så stor virksomhed op som Forenede Service i en så konkurrencepræget branche, som rengøringsbranchen er. Det er godt gået. Så skal man være dygtig, fordi der er mange aktører om buddet, og det er en rigtig svær branche at operere i. Det er rigtig flot klaret,” vurderede Rasmus Jarlov på vej ud til ministerbilen efter besøget.

Administrerende direktør i Forenede Service Hans Fog gennemgår virksomhedens syn på og udfordringer i forbindelse med konkurrenceudsættelse.

Ønsker mere gang i processen
Særligt emnet konkurrenceudsættelse var på dagsordenen under besøget. Og i den forbindelse roste Forenede Service’s administrerende direktør Hans Fog regeringens udspil om offentligt-privat samarbejde, der blev lanceret før sommerferien. Især den del af udspillet, der handler om måltal for konkurrenceudsættelse, hvor regeringen har lagt op til, at staten skal konkurrenceudsætte 35 procent af opgaverne og regionerne 25 procent.

”Men desværre oplever vi og servicebranchen lige nu nærmest det modsatte, nemlig at særligt kommunerne i stigende omfang hjemtager opgaver. Vi vil påskønne, at der kommer mere gang i processen. Og eksempelvis nye udbud på statens området kan regeringen jo selv beslutte. Det kræver ikke et flertal i Folketinget,” forklarerede Hans Fog ministeren.

Den store prisfokus i udbud
Servicebranchen er blandt andet kendetegnet ved hård priskonkurrence – blandt andet med et meget stort prisfokus i mange af de offentlige udbud, som er en stor del af Forenede Services forretningsgrundlag. Således er op mod hele 80 procent af de kunder, som virksomhedens cirka 3300 medarbejdere dagligt servicerer, offentlige. Og hér kunne Forenede Service godt tænke sig, at de offentlige opgavegivere ikke i så udtalt grad som i dag fokuserer på prissætningen i udbuddene, oplyste direktøren ministeren, der godt er bevidst om problematikken:

”Vi arbejder fra politisk hold på at sætte nogle rammer for hvordan prissætningen foregår, og hvor meget man vægter pris og kvalitet i udbud,” forklarede Rasmus Jarlov.

Forenede Service’s administrerende direktør Hans Fog ses her i dialog med erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) om emnet konkurrenceudsættelse.

Ønsker snarlig politisk handling
Et ønske, der også står højt på virksomhedens ønskeliste, er konkret og snarlig politisk handling, der skal gøre det smidigere for danske virksomheder at have medarbejdere ansat fra lande udenfor EU. Alene i Forenede Service er der medarbejdere med rødder i mere end 90 lande ansat, hvoraf en stor del kommer fra tredje verdenslande. Og blandt andet den løbende administration af de enkelte medarbejderes arbejds- og opholdstilladelser er et kolossalt og ressourcetungt arbejde, der med en enkelt teknisk løsning ved hjælp af en samkøring af SKAT’s og udlændingemyndighedernes systemer kunne lettes betragteligt.
Som forholdene er i dag, bliver virksomheder, der har ansat medarbejdere fra ikke EU-lande eksempelvis ikke automatisk oplyst om udløb af arbejds- og opholdstilladelser. Derfor kan man som arbejdsgiver fra den ene dag til den anden helt uforvarende pludselig komme til at overtræde udlændingeloven ved at benytte sig af illegal arbejdskraft, som kan koste store bøder. En situation, som kunne afhjælpes smidigt fra myndighedernes side med eksempelvis en kort autogenereret melding til virksomhederne, om at en given medarbejders arbejds- eller opholdstilladelse er udløbet.
Forenede Service rettede i 2017 henvendelse til tre resortministre og samtlige medlemmer af beskæftigelsesudvalget i Folketinget om problematikken. Henvendelsen blev drøftet i Folketingets beskæftigelsesudvalg og besvaret af udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, som i sit svar blandt andet nævnte, at regeringen ”kan og bør gøre mere for at gøre det så enkelt som muligt for arbejdsgiverne at gennemskue, om en udlænding har ret til at arbejde her i landet”.
Og Rasmus Jarlov tog også emnet med sig hjem til ministeriet efter besøget hos Forenede Service:

”Vi skal hjem og kigge nærmere på at kunne give virksomhederne en bedre og smidigere viden om, hvilke af deres medarbejdere der for eksempel får inddraget deres arbejds- og opholdstilladelser,” udtrykte han, før han på vej ud til sin ministerbil samlede nogle af dagens input omkring konkurrenceudsættelse sammen på følgende måde:

”Jeg synes, at det er utroligt, at der ikke er mere konkurrenceudsættelse. Jeg kan ikke tro på, at kommunerne alle steder skulle være verdensmestre i at styre eksempelvis rengøring. Og jeg har svært ved at tro på, at der ikke er nogle private aktører, som ikke kan løse opgaverne lige så godt eller bedre.”