Jarlov satte fokus på konkurrenceudsættelse

Konkurrenceudsættelse var på dagsordenen, da erhvervsminister Rasmus Jarlovs (K) fornylig besøgte en af landets største rengøringsvirksomheder Forenede Service. I den forbindelse roste Forenede Service’s administrerende direktør Hans Fog regeringens udspil om offentligt-privat samarbejde, der blev lanceret før sommerferien. Især den del af udspillet, der handler om måltal for konkurrenceudsættelse, hvor regeringen har lagt op til, at staten skal konkurrenceudsætte 35 procent af opgaverne og regionerne 25 procent.

Administrerende direktør i Forenede Service Hans Fog og erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) på rundtur i virksomhedens hovedkvarter i Søborg. Foto: Jannik Preisler.

»Men desværre oplever vi og servicebranchen lige nu nærmest det modsatte, nemlig at særligt kommunerne i stigende omfang hjemtager opgaver. Vi vil påskønne, at der kommer mere gang i processen. Og eksempelvis nye udbud på statens området kan regeringen jo selv beslutte. Det kræver ikke et flertal i Folketinget,« forklarerede Hans Fog.

Servicebranchen er blandt andet kendetegnet ved hård priskonkurrence – blandt andet med et meget stort prisfokus i mange af de offentlige udbud, som er en stor del af Forenede Services forretningsgrundlag. Således er op mod hele 80 procent af de kunder, som virksomhedens cirka 3300 medarbejdere dagligt servicerer, offentlige. Og hér kunne Forenede Service godt tænke sig, at de offentlige opgavegivere ikke i så udtalt grad som i dag fokuserer på prissætningen i udbuddene.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov lyttede og sagde:

»Vi arbejder fra politisk hold på at sætte nogle rammer for hvordan prissætningen foregår, og hvor meget man vægter pris og kvalitet i udbud,« forklarede Rasmus Jarlov. »Jeg synes, at det er utroligt, at der ikke er mere konkurrenceudsættelse. Jeg kan ikke tro på, at kommunerne alle steder skulle være verdensmestre i at styre eksempelvis rengøring. Og jeg har svært ved at tro, at der ikke er nogle private aktører, som ikke kan løse opgaverne lige så godt eller bedre.«

Læs hele nyheden her