Finsk lægestudie: Træning lige så godt som operation ved skuldersmerter

Et nyt, finsk lægestudie har undersøgt effekten af træning kontra operation, fortæller norske Renholdsnytt. I alt 210 patienter i alderen fra 35-65 år deltog i studiet, hvor de fik foretaget enten et faktisk operationelt indgreb eller et fiktivt indgreb – en placebo-operation. Alle patienter havde haft smerter i mindst tre måneder. Derefter fik alle samme genoptræning for skulderen.

Efter to år oplevede alle patienter færre skuldersmerter, men der var ingen statistisk signifikant forskel i skuldersmerter eller skulderfunktion mellem de, som havde fået en operation, og de som fik en placebo-operation.