Miljørigtig bekæmpelse af ukrudt til foråret

Chefgartner Thorbjørn Guttesen har i mere end 20 år arbejdet som faguddannet anlægsgartner og i alle år haft ukrudtsbekæmpelse som et af sine ansvarsområder

Tekst: Torben Elsig-Pedersen
Et mobilt hedvandsanlæg kan fjerne ukrudt på en miljørigtig måde alle steder. Chefgartner og inspektør Thorbjørn Guttesen tilser her opstilling af anlægget.

»Jeg har prøvet nærmest alle metoder til at fjerne og forebygge ukrudt i blomsterbede, på fliser, langs mure osv. Mit fokus har altid været på at finde alternativer til kemisk bekæmpelse, dvs. sprøjtemidler, der skader vores miljø og grundvand,« fortæller Thorbjørn Guttesen, der er chefgartner og inspektør i Anders Andersens Rengørings afdeling for grøn service og udendørs vedligeholdelse. Her har han indført den mest miljøvenlige og effektive metode til at bekæmpe ukrudt.

Sprøjtemidler er blevet forbudt

Til Thorbjørn Guttesens store tilfredshed er der de senere år skyllet en bølge af miljøbevidsthed ind over landet. Det har ført til større forståelse for at tænke på miljøet, når ukrudtet skal bekæmpes.

»Tidligere skulle ukrudtet bare fjernes, uden så meget tanke på miljøet. Sådan er det heldigvis ikke i dag. Et stort antal kommuner har helt forbudt brug af kemiske sprøjtemidler, og det er en stor gevinst for miljøet og vores drikkevand,« fortæller han.

Gasbrændere medfører brandulykker

I stedet for sprøjtekemi er mange gået over til at brænde ukrudtet af med gasbrændere. Chefgartneren gør dog opmærksom på, at det heller ikke er særlig miljøvenligt på grund af det store gasforbrug, og nævner samtidig, at røgen fra gasbrænderen udgør en skaderisiko for medarbejderne.

»Det helt store problem ved gasafbrænding er imidlertid risikoen for brandulykke. Hvert år er gasbrændere ifølge Beredskabsstyrelsen årsag til ca. 300 brandulykker,« oplyser Thorbjørn Guttesen. »Og det er især derfor, at mange boligselskaber, virksomheder og kommuner nu også har forbudt brug af gasbrændere til at fjerne ukrudt.«

98 grader varmt vand hældes over ukrudtet og trænger ned i rødderne, så planterne går ud og visner i løbet af få dage.

Varmt vand er er den bedste løsning

»Før jeg startede i mit nuværende job, var jeg chef for Materielgården i Stevns Kommune. Her investerede vi i mobile hedvandsanlæg til miljøvenlig bekæmpelse af ukrudt. Det var en kæmpe succes. Ukrudtet blev fjernet alle steder uden at påvirke miljøet,« fortæller Thorbjørn Guttesen.

I maj 2018 købte Anders Andersen Rengøring det første mobile hedvandsanlæg.

»Alle har været begejstret over, hvor effektivt ukrudtet bliver fjernet, helt uden at belaste miljøet. Vi hælder ganske enkelte 98 grader varmt vand ud over ukrudtsplanterne, så ukrudtet visner og dør. Det varme vand trænger ned og ødelægger cellestrukturen, så der går længere tid, før der vokser noget frem igen.«

Vand på 98° er bedre end damp

Thorbjørn Guttesen understreger betydningen af at benytte 98 grader varmt vand og ikke 100 grader kogende vand eller damp. Det kræver nemlig meget mere energi at opvarme vandet de sidste to grader fra 98 op til 100 grader, hvor vandet ændrer sin stoflige struktur og bliver til en gasform, vanddamp.

»Det 98 grader varme vand gør arbejdet perfekt og udnytter energien mange gange bedre end damp. En anden fordel med vandmetoden er, at det slet ikke sviner, hvorimod for eksempel damp vil svine på fliser og vægge, fordi damptrykket blæser jord op fra fuger og bede langs husmuren.«

Det gode ved hedvands-anlægget er, at det er mobilt og fleksibelt og kan bruges alle steder, helt uden strøm.

Effektiv og taknemmelig metode

»Når vi bruger hedvandsanlægget, kræver det færre ukrudtsbehandlinger på en sæson end for eksempel ved gasafbrænding. Samtidig er arbejdsmiljøet i top og risikoen for brandulykke helt væk.

Det gode ved hedvandsanlægget er, at det er mobilt og fleksibelt og kan bruges alle steder, helt uden strøm. Og så kan det endda benytte opsamlet regnvand, hvis det blot er filtreret for snavs,« fremhæver chefgartner Thorbjørn Guttesen.