Servicenormen skal bruges som en konkurrencefordel

Stadig flere virksomheder lægger vægt på ordentlighed og god moral. Derfor er servicenormen et godt afsæt for rengøringsvirksomhedernes dialog med kunderne

Tekst: Torben Elsig-Pedersen
Det er blevet mere smidigt at arbejde med Servicenormen, fortalte Simon Dyhr, sekretariatsansvarlig i SBA, på temadag for medlemsvirksomhederne.

Der er stigende fokus på miljø, ordnede arbejdsforhold og kvalitet i dansk erhvervsliv. Derfor bliver disse forhold også vigtige parametre i konkurrencen om at skaffe nye kunder eller fastholde de nuværende. Det var nogle af budskaberne, da SBA, Servicebranchens Arbejdsgiverforening, holdt temadag både øst og vest for Storebælt om Servicenomen i januar. Alle SBA’s medlemmer skal leve op til den nye Servicenorm, som sekretariatsleder Simon Dyhr ser som et godt værktøj for servicevirksomhedernes vækst og mulighed for at levere seriøs service.

»Det er et konkurrenceparameter, at kunne levere service på ordentlige vilkår, og i den forbindelse er den nye servicenorm et godt og smidigt værktøj for også de små og mellemstore virksomheder,« siger Simon Dyhr. Servicenormen er nemlig gjort mere smidig og lettere at administrere for virksomhederne.

Hans antagelse understøttes af undersøgelser, der viser, at tre ud af fire virksomheder mener, at Servicenormen er med til at højne branchens image, mens 61 procent vurderer, at Servicenormen yderligere er et redskab, der understøtter virksomhedernes daglige drift.

»Det er flotte resultater, men vi vil gerne have endnu flere til at tage Servicenormen til sig som et godt redskab i den daglige drift. Vi har gjort det mere smidigt at arbejde med Servicenormen og ser den derfor også som et afsæt for, at virksomhederne kan vækste, hvis de arbejder målrettet med den,« siger Simon Dyhr.


Servicenormen garanterer ordentlighed
• Økonomisk sikkerhed
• Kvaliteten er i orden
• Respekt for miljøet
• Godt arbejdsmiljø
• Ordnede personaleforhold
• Plan for uddannelse
• Styr på underleverandører
• Kontrol af Dansk Standard


En seriøs branche

For at leve op til Servicenormen skal virksomhederne kunne fremvise forskellige attester; de skal være omfattet af overenskomsten lige som der stilles krav om, at SBA’s medlemmer kan stå inde for deres underleverandører, bl.a. at de ikke anvender illegal arbejdskraft. Dette er brancheforeningens svar på at gøre virksomhederne og branchen bedre. Håbet er derfor at stadig flere rengøringsvirksomheder vil tilslutte sig Servicenormen.

»Det er alt sammen elementer, hvor vi som branche på tro og love tager det seriøst, at der er kontraktlige og ordnede forhold, og vi accepterer heller ikke, at vores underleverandører bryder disse vilkår,« sagde Simon Dyhr på temadagen i Middelfart. »Der er i branchen fortsat virksomheder, hvor det ikke er i spil at levere service på en høj standard, men det er vores klare opfattelse, at det vil højne hele sektorens anseelse, hvis vi får flere med i ordningen.«

En undersøgelse fra Epinion blandt både offentlige og private virksomheder viser da også, at omkring halvdelen tilllægger det betydning, at deres leverandør er godkendt efter Servicenormen.

»Jo mere vi får udbredt kendskabet til Servicenormen desto flere vil også kunne bruge den som en rettesnor, når de indkøber rengøring og andre serviceydelser.«


Servicenormen

Når indkøbere vælger leverandører, som opfylder Servicenormen, kan de være sikre på, at der er styr på økonomiske attester, kvalitetsniveau, miljøhensyn, arbejdsmiljø, personaleforhold, uddannelse og eventuelle underleverandører.
Alle medlemmer af SBA skal tilslutte sig Servicenormen.


Smart værktøj

Det bakkes op af Carsten Michelsen, der er kreativ direktør i kommunikationsbureauet Motor agency, der står bag de kampagner, som skal udbrede kendskabet til Servicenormen:

»Servicenormen er et smart værktøj til at finde de seriøse leverandører af serviceydelser. Det er enkelt at skelne skidt fra kanel ved at se på, hvem der har tilsluttet sig retningslinjerne. Derfor er det også oplagt, at de virksomheder, der er med i ordningen også bruger det aktivt i deres markedsføring, for det er en måde at differentiere sig fra konkurrenterne,« siger Carsten Michelsen.

Dansk Standard har opgaven med at føre tilsyn med, at virksomhederne under ordningen lever op til de forskellige krav.

»Jeg håber, at I mere ser vores involvering som en sparring til at blive bedre end som egentlig kontrol. Vores opgave er at sikre, at I lever op til normen, men også at I får mest udbytte af at være med,« sagde Sudan Redder Bruun, der er seniorkonsulent i Dansk Standard, og dermed den der tager på kontrolbesøg i virksomhederne.

»Ordentlighed går aldrig af mode, og derfor kan I godt bruge det aktivt over for jeres kunder, at I har styr på tingene. I kan stå på mål for det, fordi det er kontrolleret af Dansk Standard,« sagde hun.