Lokallønspuljen i Serviceoverenskomsten stiger

Den 1. marts 2019 stiger lokallønspuljen fra 0,50 kr. til 1 kr. pr. arbejdstime, hvilket giver endnu bedre mulighed for at belønne de medarbejdere, der skaber størst værdi for virksomheden og dermed fremmer virksomhedens konkurrenceevne.

Hvis man ønsker at gøre brug af muligheden for at etablere lokalløn i 2019, skal man inden den 1. marts 2019 have indgået indgå en lokallønsaftale med tillidsrepræsentanten og varsle de berørte medarbejdere om, at der nu er indgået en lokallønsaftale.

DI har sammen med 3F Privat Service, Hotel og Restauration udarbejdet en kort pjece om lokalløn, hvor man kan læse nærmere om, hvordan man indgår lokalaftalen og hvilke forhold, der skal overvejes i processen.