Mange udbud aflyses

Dyrt og bøvlet for servicevirksomhederne, når udbud droppes midt i processen på grund af fejl og mangelfulde udbudsmaterialer.

Hvert femte danske EU-udbud annulleres. Langt de fleste annullerede udbud bliver tilpasset og udbudt på ny, men fem procent af alle udbud må annulleres på grund af svag konkurrence. Det viser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse ”Annullationer af danske EU-udbud”.
»Når et udbud annulleres, er det forbundet med omkostninger for både ordre- og tilbudsgivere. Det kan derfor virke voldsomt, at hvert femte udbud i Danmark bliver annulleret. Tallet skal dog ses i lyset af, at tre ud af fire opgaver udbydes på ny i en modificeret form. Analysen peger på, at nogle ordregivere kan blive bedre til at forberede deres udbud. Fejl eller behov for at foretage ændringer i udbudsmaterialet er således årsag til godt en tredjedel af annullationerne,« siger direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald.
Den hyppigste årsag til, at udbuddene annulleres, er fejl eller behov for ændringer i udbudsmaterialet. Det er tilfældet i 37 procent af de annullerede udbud.
Formålet med at sende en opgave i udbud er blandt andet at konkurrenceudsætte den offentlige opgaveløsning, med henblik på at sikre bedre og/eller billigere service til borgerne. Analysen viser, at der i 22 procent af de annullerede udbud henvises til manglende konkurrence som en årsag, og at 54 procent af disse genudbydes i modificeret form. Det svarer til at knap fem procent af samtlige udbud annulleres (og at under 2,5 procent helt aflyses) med henvisning til svag konkurrence. Det understøtter, at der er god konkurrence om de fleste af de opgaver, som sendes i udbud.
I knap halvdelen af de annullerede udbud vurderer ordregiverne, at de selv kunne have handlet anderledes for at undgå annullationen. Blandt andet anfører ordregiverne, at de kunne have været grundigere i udarbejdelsen af udbudsmaterialet, at de kunne have anvendt en anden udbudsprocedure eller have opnået et bedre markedskendskab, inden de offentliggjorde udbudsmaterialet.