Forenede Service baner vej til arbejdsmarkedet

Vekselvirkning mellem uddannelse og arbejdsmarked – og mere erhvervserfaring til bachelorer. Sådan lyder ambitionen bag Uddannelses- og forskningsministeriets bachelorløfte, som Forenede Service har skrevet under på. Målet er at sikre kvalificeret arbejdskraft til et arbejdsmarked i hastig forandring.

I december 2018 indgik Folketingets partier en aftale, der skal give landets studerende flere og bedre muligheder for at prøve kræfter med arbejdsmarkedet efter deres bacheloruddannelse. Målet er at sikre, at flere vender mere målrettet tilbage til universitet og kandidatuddannelse. Initiativet møder medvind hos en af landets største rengøringsvirksomheder, Forenede Service:

”I vores branche oplever vi et stadigt stigende kompetencekrav til medarbejderstaben fra omverden og erhvervsliv. En måde at imødekommende kravene på er bachelorløftet, som vi netop har underskrevet,” forklarer HR-chef i Forenede Service, Kenny Mitchboe og uddyber:

”Konkret forpligter vi os til at gå forrest og sikre et tættere samspil med universiteterne om at kvalificere fremtidens medarbejdere – og vi tager samtidig et medansvar for at tilvejebringe nye og bedre muligheder for landets studerende”.

I 2018 havde Forenede Service mere end 300 i virksomhedspraktik og over 100 i løntilskud og fleksjob. Ambitionen er at skrue endnu mere op i årene, der kommer. Foto: Frederikke Amalie Jensen.

Kompetenceløft kræver kulturændring

Bachelorløftet er et initiativ fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som indtil videre har modtaget underskrifter fra mere end 100 virksomheder over hele landet. Ambitionen er et tættere samspil mellem virksomheder og universiteter lyder det i et brev, som ministeriet har sendt til landets virksomheder:

”Evnen til at omstille sig og lære nyt gennem hele livet bliver endnu vigtigere fremover. Det kalder på mere fleksible universitetsuddannelser, der giver flere muligheder for den enkelte studerende og giver virksomheder den arbejdskraft, de har brug for. Det kalder ligeledes på tættere samspil mellem virksomheder og universiteter”.

Og hos Forenede Service ser man positivt på initiativet:

”Med bachelorløftet skaber vi en kultur i dansk erhvervsliv, hvor det er normalt for studerende at veksle mellem studie og arbejde – og vi er stolte over at være blandt de første virksomheder, der baner vejen for, at endnu flere får endnu mere ud af deres uddannelse på baggrund af erhvervserfaring,” udtaler Kenny Mitchboe og tilføjer:

”Indtil videre er vi mere end 100 virksomheder, der har underskrevet. Jeg håber, at der kommer mange flere til. I sidste ende giver det os alle en endnu dygtigere arbejdskraft”.


Om bachelorløftet

Folketingets partier indgik den 6. december 2018 en aftale om mere fleksible universitetsuddannelser, herunder:

•-Bedre mulighed for at arbejde efter bacheloruddannelsen og for efterfølgende at vende tilbage til en kandidatuddannelse (retskravet forlænges til tre år).

•-Supplerende mulighed for et-årige akademiske overbygningsuddannelser, der kan tages lige efter bacheloruddannelsen eller af de unge, som kommer i job efter bacheloruddannelsen og efterfølgende ønsker at vende tilbage til universitetet.

•-Bedre mulighed for at studere på deltid, så studerende på 50 forskellige uddannelser får mulighed for at tage en kandidatuddannelse sideløbende med, at de er i job.

Aftalen forventes at træde i kraft 1. juli 2019, og forlængelsen af retskravet vil således gælde for bachelorstuderende, der afslutter deres uddannelse sommeren 2019.