Vejle vinder på god dialog

Vejle Kommune har skabt et godt samarbejdsklima omkring kontrakt på rengøring. Det udløser årets dialogpris fra IKA – foreningen af offentlige indkøbere.

Baggrunden er, at Vejle Kommune tænkte nyt og positivt, da kommunens rengøring skulle i udbud. Ved tildelingen af prisen har IKA lagt vægt på, at samarbejdet mellem kommunen og leverandøren er bygget op omkring dialog, tillid og fleksibilitet frem for kontrol, krav og bodsstrukturer. Allerede inden udformningen af udbuddet blev potentielle leverandører indbudt til et dialogmøde.

»Vi besluttede fra starten, at vi ville have leverandørernes input. Det har haft stor indflydelse på, hvordan vi udformede udbudsmaterialet,« siger projektleder Kristinna Andersen, Vejle Kommune.

Sidste års vinder. Rigspolitiet – repræsenteret ved sektionschef Casper Hilligsøe Heinig og projektleder Naja Brøchner – overrakte IKA’s dialogpris 2019 til rengørings-controller Pia Sjødahl, projektleder Kristinna Andersen og rengørings-controller Lene Kristensen, Vejle Kommune. Til højre Majbritt Frødstrup, formand for IKA’s Dialogpris. Foto: Emil Ryge

Det blev virksomheden Forenede Service, der afgav det vindende tilbud.

»Det er tydeligt, at kommunen via tæt dialog og opfølgning ønsker, at eventuelle mangler og fejl bliver rettet på mindelig vis. Dette er et stærkt motiverende element, der samtidig kan medvirke til at mindske stressniveauet og fejlmarginen hos medarbejderne – og styrke fastholdelsen af medarbejdere,« siger journalist og redaktør Jannik Preisler, Forenede Service.