Rengøring hjælper på dårligt indeklima i daginstitutioner

En stor dansk undersøgelse blandt 20 daginstitutioner viser, at der i samtlige er fundet sundhedsskadelige mængder hormonforstyrrende stoffer og i mange også for høje CO2-koncentrationer.

Rapporten fra Det Økologiske Råd viser, at der er tale om stoffer som ftalater og fosforbaserede flammehæmmere, som særligt kan påvirke børns udvikling. Det mest sundhedsskadelige ftalat, DEHP, er fundet i alle 20 institutioner og i de højeste koncentrationer.

Den gode nyhed er, at der kan gøres meget for at skabe et sundere indeklima for børnene. Øverst på listen over anbefalinger står, at rengøring skal prioriteres højt i daginstitutioner. Kemikalier bindes til støv, og grundig rengøring er derfor medvirkende til at nedbringe niveauet af kemikalier i indemiljøet.