København strammer grebet om social dumping

Hele 224 tilfælde af social dumping har Københavns Kommunes indsatsteam afdækket blandt kommunens leverandører i 2018. Rengøringsbranchen ryger ind på anden pladsen i forhold til at bryde de opstillede klausuler.

Der blev konstateret 44 brud på klausulerne inden for rengøringsområdet, mens bygge- og anlæg kom ind på en suveræn førsteplads med 151 overtrædelser. På rengøringsområdet relaterer et stort antal af sagerne sig dog også til arbejde udført på byggepladser, herunder skurvogns- og slutrengøring, sanering i forbindelse med nedrivning samt skimmelsvampssanering.

Som en konsekvens af kommunens indsats mod social dumping er der efterfølgende blevet sikret en efterbetaling på ca. 3,2 mio. kr. til underbetalte medarbejdere. Det svarer til knap 15.700 kr. til hver medarbejder, der er blevet underbetalt.

Københavns Kommune oprustede for halvandet år siden et nyt, internt indsatsteam, der udfører målrettede kontroller der, hvor der vurderes at være en reel risiko for snyd. Indsatsteamet gennemførte sidste år 569 kontroller – både uanmeldte besøg og dokumentkontroller – blandt leverandører på blandt andet byggepladser, i kantiner og rengøring.