Sprogundervisning gav mod på mere

Et hold servicemedarbejdere har knoklet med at lære bedre dansk. Det har givet pote, og de har nu fået grønt lys til at gå i gang med uddannelsen som serviceassistent.

Det har været et rigtigt godt forløb, som har været med til at give mig et spark bag i forhold til at komme i gang med uddannelsen, fortæller Albina, som var en af deltagerne til sprogundervisningen.

For at blive optaget på uddannelsen som serviceassistent er det et krav fra erhvervsskolen, at danskkundskaberne er tilfredsstillende, og af den årsag har servicemedarbejderne hidtil tøvet med at gå i gang.

I samarbejde med HF & VUC Nordsjælland besluttede afdelingsledelsen i Facility Management (FM), at sproget ikke skulle være en hindring. HF & VUC Nordsjælland, stillede lærerkræfter til rådighed og FM stillede arbejdstid til rådighed.

Siden efteråret har dansklæreren fra VUC taget turen til Nordsjællands Hospital og undervist holdet i dansk, som nu er erklæret egnet til at starte på uddannelsen denne sommer.

– Jeg er stolt på hele holdets vegne, for de har knoklet for at stå her i dag. Men intet af det har kunnet lade sig gøre uden opbakningen fra de faglige organisationer FOA og 3F og samarbejdet med HF & VUC Nordsjælland, fortæller driftschef Jesper Brandt.

Også servicemedarbejderne, der har deltaget i sprogundervisningen, er glade.

Serviceassistenter varetager bl.a. opgaver som rengøring, transport af patienter og affaldshåndtering.