Abena vil være rengøringens Google

Sparring og en stor vidensbank skal skaffe stigende markedsandele til Abena-koncernen med hovedsæde i Aabenraa. Med online-universet Abena Facility Management formidles viden og metoder

Tekst: Torben Elsig-Pedersen / torben@rentidanmark.dk

Abena har gennem de sidste 12-15 år opsamlet og udviklet stor ekspertise på rengøringsområdet, som er kommet rengøringsvirksomheder og det offentlige til gavn, når de har stået med en udfordring. Hidtil i høj grad i form af direkte rådgivning over telefonen, uddannelse eller ved besøg ude på rengøringsstederne. Nu samles al den ekspertise i en ny stor internetbaseret vidensbank, hvor alle kan søge råd og vejledning omkring rengøring, washroom og kildesortering. Sitet giver samtidig bud på, hvilke metoder og produkter, der er relevante i forhold til den konkrete opgave.

 

 

Rengøring er et område
i forrygende vækst. Det er et
af de hurtigst voksende områder
i vores forretning.
Jens Rønn Olesen, salgsdirektør

Og Abena-koncernens salgsdirektør har store visioner for den nye platform.

»Vi stiller på denne måde al den ekspertise, vi har opbygget i gennem årene, frit til rådighed for alle i rengøringsbranchen. Sagt lidt flot så er ambitionen at blive rengøringsbranchens nye Google,« lyder det fra Jens Rønn Olesen.

For vidensbanken skal være det naturlige valg, når der opstår udfordringer med rengøringen.

Vidensbanken er bygget meget visuelt op med gode råd på en række metodekort, hvor rengøringskonsulenter og –assistenter kan se, hvordan en opgave løses, hvordan der doseres og hvilke produkter, som er relevante til en specifik opgave. Samtidig udstyres siden med en række videoer med praktiske anvisninger.

Abena vil være rengøringsbranchens svar på Google, siger salgsdirektør Jens Rønn Olesen. Det nye site skal således være førstevalg, når rengøringskonsulenter og -assistenter står med en udfordring.

Nemt at vælge produkter

En væsentlig del af Abena-koncernens mere end 30.000 varenumre er samtidig udvalgt som produktforslag til de konkrete opgaver.

»Det bliver på den måde meget overskueligt at få forslag til, hvilke rengøringsmidler og -redskaber, der kan løse en given opgave. Man behøver således ikke skulle igennem et meget stort antal produkter på vores hjemmeside, for at finde frem til den mest optimale løsning,« fortæller project manager Gitte Raahauge, der er specialist i rengøringsløsninger.

Viden og produkter går hånd i hånd

Med den nye hjemmeside anslår Abena at ni ud af ti spørgsmål om rengøring kan løses gennem de informationer, man kan finde online. Men den direkte rådgivning vil fortsat være i højsædet.

»Vi vil fortsat være i øjenkontakt med vores kunder og branchen. Derfor rykker vi også fortsat ud for at komme med løsningsforslag. For det er også gennem den dialog, vi finder ud af, om der er behov for at tænke i nye løsninger eller opsøge nye produkter på markedet, som kan komme vores kunder til gavn,« siger Gitte Raahauge.

En del af hendes arbejde er således løbende at afprøve alternative metoder og produkter i samarbejde med kunderne. Det som slår igennem kommer med i vidensbanken.

»Når vi finder en god løsning får vi også en god viden, der kan bruges i større sammenhænge. Så for os handler det naturligvis om at klæde folk på til at gøre det rigtige. Vi skal have mange gode produkter på hylderne. Men hvis ikke produkterne anvendes rigtig, får hverken vi eller kunden succes. Derfor er vores opbygning af viden og formidlingen vigtig, for den måde vi driver virksomhed på,« siger Jens Rønn Olesen, der ikke lægger skjul på en markant stigning i virksomhedens omsætning til rengøringsmarkedet.

Øger markedsandelen

Hvor stor en andel rengøringsmarkedet andrager ud af koncernens samlede omsætning på fire milliarder kroner, bevarer han dog som en forretningshemmelighed.

»Men jeg kan sige, at rengøring er et område i forrygende vækst. Det er et af de hurtigst voksende områder i vores forretning,« siger salgsdirektøren.

Og koblingen mellem vidensbanken og Abenas produkter vil forventelig være med til at øge omsætningen yderligere. Salgsdirektøren kan trods den nylige lancering konstatere, at en del salg allerede kommer gennem den ny vidensbank.

»Det gode råd giver direkte salg af gode løsninger,« siger han.

Gitte Raahauge har været i virksomheden i godt 12 år, og har været en aktiv drivkraft i at udvikle metoder og opbygge viden på rengøringsområdet. Den viden omsættes nu i en stor vidensdatabase, som er tilgængelig for alle.

Viden skaber troværdighed

Abena-koncernen har igennem årtier været storleverandør af produkter til hospitaler, sundhedshuse og plejesektoren, hvor der stilles store krav til faglighed og produktkvalitet. Det var også udgangspunkt for Abenas indtog på rengøringsmarkedet for godt 15 år siden. Det begyndte med, at virksomheden leverede rengøringsartikler til de kunder, man i forvejen betjente i ”det hvide segment”.

»Når vi kommer i kommunale, regionale og private sektorer, så ser vi gang på gang en naturlig sammenhæng mellem ordentlig hygiejne samt god og troværdig pleje. Derfor er det også naturligt at spejle de værdier over i rengøringen, og det er lykkedes igennem en lang årrække med god succes,« fortæller Jens Rønn Olesen.

For at nå den samme høje standard og troværdighed som virksomheden havde i sundheds- og plejesektoren, besluttede man for en snes år siden at begynde at opbygge en viden på det rengøringstekniske område.

»Hvis det skal være troværdigt, skal vi gå i dybden i vores viden, så vi kan give en ordentlig sparring, der holder. Det var baggrunden for at ansætte medarbejdere, der med en specialistviden kan gå i dialog med kunderne,« fortæller salgsdirektøren.

Man skal ikke igennem et
meget stort antal produkter
på vores hjemmeside, for
at finde frem til den mest
optimale løsning.
Gitte Raahauge, project manager.

Når Gitte Raahauge og hendes kollega rykker ud til en virksomhed for at kigge på en specifik rengøringsudfordring er det i første omgang ikke for at opnå et hurtigt salg af et produkt. For virksomheden ønsker troværdighed på den lange bane, og går derfor ind i opgaven med et højt fagligt niveau.

»Erfaringen fra den hvide sektor er, at hvis vi som virksomhed skal hjælpe dem med at højne den faglige standard og dermed hygiejnen, så skal vi bidrage med læring og nye effektive metoder. Plejesektoren ligner på mange punkter rengøringsbranchen i form af mange opgaver, der skal løses og der skal være effektivitet. Faggrupperne har en travl hverdag, så derfor skal vi også kunne præsentere løsningerne på en enkel og overskuelig måde, hvor vi samtidig imødekommer de sproglige udfordringer, der kan være hos nogle af medarbejderne, « fortæller Gitte Raahauge om baggrunden for de mange overskuelige og enkle metodekort. Store og svært tilgængelige manualer duer ikke. Det skal være let at gå til.

I 2010 blev der opført en 7.500 m2 stor hovedkontorbygning på Egelund, udformet som bogstavet ”A” for Abena. Abenas hovedkvarter i Aabenraa består dermed af en hovedbygning, fabriksanlæg og to centrale lagerbygninger.

Udbygges løbende

Den nye vidensportal vil løbende blive udbygget med ny viden, nye metodekort og film.

»Det er altid en overvejelse, hvornår man skal lancere et stort videnscenter som Abena Facility Management, for vi er godt klar over, at der fortsat er mangler. Vi må erkende, at det er en fortløbende proces, for vi bliver aldrig færdige. Der opstår hele tiden nye udfordringer og problematikker, vi kan beskrive. Derfor vil vi løbende udbygge sitet, blandt andet ud fra den viden, vi hele tiden samler op i dialog med vores kunder,« siger Jens Rønn Olesen om vidensbanken, der er inddelt i en række overordnede kategorier. Foruden rengøring er det kildesortering og washrooms, men nye temaer kan komme til.

Målet er hele tiden at kunne afspejle tidens trends. Lige nu er det miljø samt effektive og optimerede løsninger.

»Vores løsninger skal afspejle de behov, der er ude hos slutbrugeren. Derfor er vores dialog med branchen helt afgørende. I øjeblikket er der ingen tvivl om, at miljø er det store tema. Uanset om vi arbejder med små eller store virksomheder, om det er privat eller offentligt, så er forholdet til miljøet og medarbejderne helt centralt,« siger Jens Rønn Olesen.

www.facility.abena.dk


Abenas historie:

Fra landbrug til pleje og rengøring

Abena er en dansk, familieejet produktions- og handelsvirksomhed med hovedsæde i Aabenraa.

Virksomheden er grundlagt i 1953 under navnet Sækko A/S. Dengang bestod hovedaktiviteten i salg og reparation af jutesække til landbruget. Produktsortimentet blev løbende udvidet. Et nyt gennembrud for virksomheden kom i 1970’erne med produktion af babybleer. Virksomheden har siden udvidet sit sortiment til hospitals- og plejesektoren. Produkter til rengøringsbranchen udgør ligeledes i dag en stor markedsandel for Abena i Danmark, Norden og Tyskland. Produkter til sundheds- og plejesektoren sælges i mere end 80 lande.

Koncernen har ca. 1800 medarbejdere, en omsætning på omkring 4 mia. kr. – og er i stadig vækst.