Forenede Service støtter “Danmark planter træer”

Danmarks Naturfredningsforening og TV2 er gået sammen om at afholde landets første store indsamlingsshow til gavn for klimaet. Målet er at indsamle nok penge til at kunne plante én million træer i samarbejde med danskerne med sigte på at skabe nye Folkeskove i hele landet. Danmarks største familieejede rengøringsvirksomhed bakker op om initiativet. Tyve millioner kroner omsat til plantningen af én million nye træer på dansk grund, der skal blive til nye, offentlige Folkeskove.

Landets største familieejede og danskbaserede rengøringsvirksomhed Forenede Service støtter tiltaget ‘Danmark planter træer’. Foto: Jannik Preisler.

Dét er målet for TV2 og Danmarks Naturfredningsforening i forbindelse med en ny begivenhed kaldet ’Danmark planter træer’, der fungerer som den første landsdækkende indsamling til gavn for klimaet. Alle danskere, foreninger, fonde og virksomheder kan blive en del af begivenheden ’Danmark planter træer’ ved at give et bidrag til indsamlingen. Og Danmarks største familieejede rengøringsvirksomhed ’Forenede Service’ bakker naturligvis op om det sympatiske tiltag

En direkte, effektfuld og bæredygtig handling

Foreløbig har ’Forenede Service’ bidraget til indsamlingen med et beløb, der svarer til 500 træer, forklarer Hans Fog, som er administrerende direktør i servicevirksomheden, der med sine 2500 medarbejdere blandt andet gør rent i hele landet, driver kantiner for store virksomheder og sørger for arealpleje, ejendomsdrift og vinduespolering for hundredvis af såvel offentlige som private kunder:

”Vi er gået med i landsindsamlingen ’Danmark planter træer’, fordi de indsamlede ressourcer går til et rigtig godt formål. Klimaforandringerne er jo en af de vigtigste problemstillinger for os alle, både herhjemme og globalt, og indsamlingen er et meget konkret tiltag, som udmønter sig i en direkte, effektfuld, bæredygtig og lokalt funderet handling. Og det vil vi naturligvis gerne støtte,” siger Hans Fog.

”Samtidig harmonerer ’Danmark planter træer’ rigtig godt med Forenede Services engagerede bæredygtigheds- og miljøarbejde, hvor FN’s 17 Verdensmål i stigende grad er rettesnoren for indsatsen,” forklarer Hans Fog og peger på, at Forenede Service blandt andet inden årets udgang har udskiftet 70.000 liter konventionel rengøringskemi med plantebaseret, bionedbrydelig rengøringsmidler, og at virksomhedens kantinesektion kaldet ”Kokkenes Køkken” er i fuld gang med at udrulle et bæredygtigt kantinekoncept, hvor fokus blandt andet er på at mindske kødindtaget og madspildet og højne brugen af grønsager.

”Vi har alle på det personlige plan et ansvar for at gøre noget konkret, og som virksomhed er det vores opfattelse, at har vi et udvidet ansvar. Derfor er det helt naturligt for os at bakke op om ’Danmark planter træer’”


Om ’Danmark planter træer’

Alle kan købe et træ for 20 kroner i forbindelse med ’Danmark planter træer’, og landsindsamlingen kulminerer lørdag den 14. september i et stort indsamlingsshow på TV2, hvor Puk Elgård og Mikkel Kryger fungerer som værter. Hovedparten af de indsamlede midler vil blive brugt til at plante træer i en række nye offentlige Folkeskove fordelt over hele landet. Derudover går en del af midlerne til at bevare rydningstruet skov i Danmark og udlandet. Formålet med plantningen af de mange træer, som vil foregå i samarbejde med den danske selvejende institution ’Growing Trees Network Foundation’, er at trække CO2 ud af luften. Skov er populært sagt jordens lunger, og ifølge FN’s Klimapanel er mere skov en central del af klimaløsningen.