Bæredygtige løsninger kan bringe dig foran dine konkurrenter

Klima er på alles læber og der bliver stillet stigende krav til bæredygtige indkøb. Virksomheder, der kan levere bæredygtige løsninger, har udsigt til at lave god forretning. For klimaløsninger og bæredygtighed er det nye konkurrenceparameter

Tekst: Torben Elsig-Pedersen, redaktør, torben@rentidanmark.dk

Mens det offentlige fortsat fokuserer målrettet på pris i de store udbud, så er virksomheder i servicebranchen i stigende grad optaget af at kombinere forretning med bæredygtighed. Det viste engagementet tydeligt på det mest velbesøgte medlemsmøde i SBA (Servicebranchens Arbejdsgiverforening) i Industriens Hus med al tydelighed.

»Ikke mange ville for tyve år siden have troet, at virksomhederne skulle drive den bæredygtige udvikling. Men i dag er det en helt anden agenda. Staterne har ikke den store magt på den her dagsorden, men det har derimod virksomhederne, som udvikler ny teknologi og producerer varer med bæredygtige løsninger. Så virksomhederne er kernen i at drive en bæredygtig udvikling,« lød det fra Karin Klitgaard, der er underdirektør i DI’s miljøpolitiske afdeling.

Virksomhederne har nøglen til en bæredygtig udvikling, mener Karin Klitgaard

Hun pegede samtidig på, at netop de virksomheder som arbejder med bæredygtige løsninger, kommer til at få en stærkere position i markedet. Dermed slog hun også tonen an til, at netop klimabevidsthed og bæredygtige løsninger er nøglen til at udvikle forretningen. Virksomheder, der ikke melder sig ind på den dagsorden, risikerer at miste markedsandele, fordi det i stigende grad bliver et konkurrenceparameter.

»Jeg møder ingen virksomheder som ikke taler verdensmål, men jeg møder mange som spørger, hvordan de skal gribe arbejdet an. Der er 169 delmål, så man kan ikke arbejde med alle mål på en gang. Så tag fat i nogle udvalgte mål for at komme i gang og se på, hvilke krav der vil blive stillet til bæredygtige indkøb i fremtiden. For hvis ikke I kan levere ydelser, der lever op til bæredygtige indkøb, så kommer jeres konkurrenter foran jer, «sagde Karin Klitgaard.

SBA har bæredygtighed som en af overskrifterne i organisationens nye strategi, fortalte formand Jørgen Utzon.

Vi er den første generation, der har
opfattet klimaforandringerne og den
sidste generation, der kan gøre noget
ved det. Vi har en helt nødvendig opgave
og handlingerne presser sig på.

Jørgen Utzon, formand for Servicebranchens Arbejdsgiverforening

Samme tema havde formanden for Servicebranchens Arbejdsgiverforening, Jørgen Utzon allerede slået an ved medlemsmødets start, hvor han netop lancerede bæredygtighed som et af de væsentlige elementer i organisationens nye strategi.

»Vi er den første generation, der har opfattet klimaforandringerne og den sidste generation, der kan gøre noget ved det. Vi har en helt nødvendig opgave og handlingerne presser sig på,« sagde Jørgen Utzon og refererede til at virksomhederne skal lade sig inspirere af hinanden. Han nævnte konkrete eksempler på virksomheder, som har taget udfordringen op: YdingGruppen, der sparer CO2 og genbruger plastikbeholdere fra rengøringsprodukter, Ren 02, der har udskiftet bilflåden til elbiler og Compass ambition om at bekæmpe madspild og dermed halvere madforbruget i kantinedriften i 2030.

Vi fokuserer på, hvordan virksomhederne kan tjene penge, samtidig med at de gør en virkelig forskel for klimaet, fortalte Erik Thomas Johnson.

Vi kan være dystre eller vi kan se
muligheder i verdensmål og udfordringer.
Vi gør det sidste og forsøger at se,
hvordan vi kan være del af løsningen
og dermed også skabe en god forretning.

Erik Thomas Johnson, DI International Business Development

Fra filantropi til forretning

Netop kombinationen af samfundsansvar, klimatiltag og forretning var et tema for Erik Thomas Johnson, der er chefkonsulent i DI International Business Development. Han understregede, at handlingerne på klimaområdet haster. Han er involveret et projekt, hvor 21 virksomheder arbejder på at bruge verdensmålene som afsæt for at komme fra filantropi til forretning.

»De næste ti år er kritiske. Hvis det skal lykkes at begrænse temperaturstigningerne til 2 grader og stoppe udryddelsen af dyrearter, stiller det store krav til virksomhederne. Erhvervslivet skal spille en afgørende rolle, og vi kommer kun i mål hvis virksomhederne lader verdensmål og klimaambitioner spille en rolle i forretningen. Derfor arbejder vi på, hvordan en klar strategi for bæredygtighed også kan være med til at styrke forretningen,« sagde Erik Thomas Johnson.

Ingen kan stille med alle løsninger og gennemskue, hvad markedet forventer i morgen. Derfor opfordrede Erik Thomas Johnson til at leverandører går i dialog med deres kunder for at udvikle nye løsninger sammen.

»I bliver aldrig færdige med at udvikle på bæredygtighed, men I kan komme foran, hvis I ser det som en forretningsmulighed at udvikle på de ønsker jeres kunder har. Alternativt finder jeres kunder andre leverandører, der har mere bæredygtige løsninger.«