Rengøringsplanlægning bliver intelligent og datadrevet

Et nyt produkt til rengøringsplanlægning er kommet på markedet: AcBaCl. Det står for Activity Based Cleaning. AcBaCl gør kort fortalt rengøringsplanlægning intelligent, bæredygtig og datadrevet, og resultatet er lavere omkostninger, mindre ressourceforbrug og mere effektiv rengøring.

Via sensorer i en bygning registrerer AcBaCl, hvor der har været aktivitet, og den data bruger systemet til at planlægge rengøringsbehovet. Rengøringspersonalet får automatisk en besked med dagens opgaver i AcBaCl-appen, så de kun gør rent i de områder, der har været aktivitet.

Det betyder, at du ikke behøver at ændre i planerne, når en medarbejder er på ferie, kursus, barsel, sygdom eller den omskiftelige periode vi gennemlever med Covid-19. Du sparer både tid på koordinering og ressourcer, fordi personalet kun gør rent, hvor der er behov.
Systemet kan nemt kobles på en bygnings BMS- eller CTS-system og blive en integreret del af bygningens drift. Du kan til enhver tid hente realtidsrapporter og se en status over opgaver og resultater. Med AcBaCl bliver forberedelsen i forbindelse med udbud væsentlig mere enkel og effektiv, fordi du hurtigt kan videregive korrekte data fra systemet til en ny leverandør.

AcBaCl er en naturlig måde at planlægge rengøringen på i fremtidens intelligente bygninger. På www.acbacl.com kan du selv beregne din besparelse – både økonomisk og tidsmæssigt.