Coronokrisen sætter sine spor

Stor forskel på hvor hårdt Corona rammer rengøringsbranchen. Mange må afskedige eller sætte medarbejdere ned i tid, men flere oplever også øget efterspørgsel på hygiejne og rengøring

Tekst: Torben Elsig-Pedersen

Covid-19 Foto: Colourbox

Landets største rengøringsvirksomhed ISS måtte hurtigt sende 1500 medarbejdere hjem, da Corona-krisen lagde Danmark ned. Også de små virksomheder må skære ned under krisen, men nogle melder også om øget efterspørgsel.
Aarhus Rengøringsselskab har måtte sende hver fjerde medarbejder hjem under en aftale, hvor de er lovet genansættelse, så snart krisen er slut.
»Vi har nok en 40 procent nedgang i omsætningen og kører med underskud i de her måneder. Men vi sætter en ære i at klare os selv, så vi har ikke benyttet regeringens hjælpepakker,« siger indehaver Lars Studstrup.
Helt aktuelt har firmaet oplevet, at en række erhvervskunder enten er kørt videre med samme rengøring eller har nedsat rengøringstiden, fordi de private virksomheder også er delvist lukket ned. Men der er også virksomheder som vil være med til at yde et samfundsansvar:

Det er langt fra omkostningsfrit for ISS
at indgå i lønkompensationsaftalen.
Flemming Bendt, ISS Danmark

»Vi møder stor forståelse og har endda kunder, som har købt ekstra timer ud fra den forståelse, at hvis en virksomhed som vores overlever, så er det godt for Danmark. Så udover at de gerne vil have gjort lidt mere rent, så er det helt tydeligt, at mange tænker på at holde beskæftigelsen i gang,« siger Lars Studstrup.
Aarhus Rengøringsselskab har en stor del privatkunder og der har man oplevet, at cirka 40 procent har aflyst rengøringen, andre kører videre under en gensidig forståelse af, at man tager hensyn ved at holde afstand, når rengøringsmedarbejderne er i boligen.

Tab og vind…
Hos Top Rengøring med base i Hadsund har man måtte sende 5 medarbejdere hjem ud af en samlet stab på 90.
»Vi har travlt, selvom vi har kunder, der har nedskaleret rengøringen, fordi de selv har sendt folk hjem. Men nedgangen hos os modsvares til dels af, at vi har fået en del ekstra opgaver med rengøring og desinfektion i blandt andet nogle bofællesskaber og institutioner,« siger direktør Flemming Diget Jensen.
Lidt samme melding kommer fra det familiedrevede Rengøringsfirmaet Svanen ApS i Aabybro, hvor indehaver Ludvig Nielsen siger:
»Det ser fornuftigt ud. Vi har nogle kunder, der har lukket ned, og derfor har vi også skåret nogle af vores medarbejdere ned i tid. Men vi er fortrøstningsfulde.«

ISS sender 1500 hjem
Anderledes hårdt har Corona-krisen ramt landets største rengøringsvirksomhed. ISS har løbende under krisen tilpasset sin bemanding og sendt medarbejdere hjem på enten ferie eller på den midlertidige aftale indgået mellem DI og fagforbundene.
Fra mandag den 30. marts er alle hjemsendte medarbejdere omfattet af lønkompensationsaftalen. I alt er ca. 1500 medarbejdere enten på ferie eller hjemsendt på dagpenge. Virksomheden beskæftiger i alt ca. 7500 medarbejdere. 


»Det er langt fra omkostningsfrit for ISS at indgå i lønkompensationsaftalen, og derfor har det været afgørende for os at vælge en løsning, der gør, at vi kan fastholde flest mulige arbejdspladser både nu og ikke mindst efter corona-krisen, som vi endnu ikke kender slutdatoen på. Vi vurderer derfor, at vi ved at træde ind i aftalen bedst varetager såvel den enkelte medarbejders som virksomhedens interesser både nu og på den lidt længere bane,« siger adm. direktør for ISS Danmark, Flemming Bendt.

Øget fokus på hygiejne
Det åbne spørgsmål er om Corona-krisen på længere sigt kan få positive effekter for rengøringsbranchen. En tid med stor smittespredning i samfundet har fået folks øjne op for nødvendigheden af god hygiejne. Direktør i Aarhus Rengøringsselskab siger:
»Jeg tror, vi vil se en generel forståelse i samfundet for vigtigheden af god hygiejne. Virksomheder kan jo lige frem generere overskud ved at nedbringe sygefravær. Så udover, at grundig rengøring gør, at en virksomhed kommer til at se pæn og indbydende ud, så er der nu kommet ekstra fokus på hygiejnens betydning. Men når det er sagt, tror jeg ikke vi skal forvente omsætningsmæssig fremgang. Både privatpersoner og virksomheder vil nok i lang tid være mere forsigtige med at bruge penge,« siger Lars Studstrup.
For trods øget fokus på hygiejne, så vil der i længere tid være en økonomisk krise i samfundet, som sætter en bremse for lysten til at øge omkostningerne.

Vi kan slet ikke genkende vores hverdag.
Vi har fem gange flere henvendelser end før.

Tommy Nielsen, Toprent

Travlhed hos leverandørvirksomheder
Hos mange af landets leverandørvirksomheder er hverdagen også blevet en helt anden. Efterspørgslen på desinfektions- og værnemidler er steget markant.
»Vi kan slet ikke genkende vores hverdag. Vi har fem gange flere henvendelser end før. Mange efterspørger værnemidler og håndsprit. Vi er leveringsdygtige i begge dele, men ikke i det omfang vi gerne vil,« lyder det fra salgsdirktør Tommy Nielsen hos Toprent.
»I en tid har vi måtte sætte restriktioner på, hvor meget vi kan levere til enkeltkunder. Det giver lidt knubs fra nogle af vores stamkunder, men vi har også en forpligtelse til at prioritere sundhedsvæsenet.«
Tommy Nielsen forudser også, at pandemien vil føre til øget opmærksomhed på hygiejne og rengøring fremadrettet.
»Jeg tror der kommer ny forståelse for, at det vi går og laver i rengøringsbranchen gør en forskel. Derfor kan en afledt effekt godt blive øget fokus på hygiejne. Når vi nu ser, at der satses mere på rengøring mange steder og når man ser der tages forholdsregler omkring hygiejne i supermarkeder og på arbejdspladser, så kan det sagtens være tiltag, som også vil fortsætte efter corona.«