Vileda forventer flere krav til hygiejne og rengøring

Rengøringsbranchen vil blive langt mere professionel efter coronakrisen, forudser Vileda, der leverer udstyr til branchen. For eksisterende rengøringsstandarder vil formentlig blive fulgt op af flere krav til det færdige resultat

ADVERTORIAL

Viledas rådgiverteam slår et slag for kvalitet.
Her er det fra venstre Kennet Askov Jeppesen, Laurits Skjødt Vinkle og Jonas Petersen.

Hvis Danmark skal undgå epidemier og smittespredning fremover, så er det slet ikke nok at tale om ekstra håndhygiejne. Der skal også stilles flere krav til, hvordan rengøringen foretages rundt om på arbejdspladser og i offentlige institutioner. I dag er der ganske vist en række standarder, men der følger ikke krav med til, hvordan de efterleves. Det betyder samtidig, at mange i branchen ikke har en uddannelse.
Men disse forhold er man nødt til at ændre på fremover, hvis Danmark skal stå bedre rustet til nye epidemier, mener sales manager Jonas Petersen fra Vileda.
»Jeg tror, vi kommer til at se en helt anden rengøringsbranche fremover, hvor der stilles flere krav til rengøringens kvalitet og til uddannelse af personalet. Det bliver en direkte udløber af coronakrisen, at branchen skal levere på et højt hygiejneniveau. Derfor vil vi se, at færre kan slå sig ned med et rengøringsselskab uden at have videre forudsætninger. Samfundet vil gøre sig en tjeneste, hvis der bliver stillet flere krav, men det kræver naturligvis, at alle også anerkender, at rengøring af en god kvalitet også har en pris.«
Jonas Petersens ræsonnement er, at en højere standard vil være alle pengene værd i det store perspektiv, fordi det vil begrænse sygdomsspredning og smitte.
»Det er lidt lige som at tegne en forsikring for oversvømmelse. For år tilbage var oversvømmelser ikke en tilbagevendende udfordring, men det er de i dag. Forskere taler om, at vi også kommer til at se flere epidemier og med kortere tidsinterval end tidligere. Derfor er det ikke godt at sige, at det går nok. Man må forberede sig på, at det kan ske.«

Sparet for meget på rengøring

Jonas Petersen pointerer, at der de senere år er sparet meget på rengøring. Mange udbud har fokus på pris, så udgiften bliver nærmest lavere for hver gang en opgave skifter leverandør. Men den tid bør være slut, hvis der skal fokus på hygiejne.
»Med coronakrisen er vi begyndt at tale om rengøring som en del af hygiejnen. Det er første gang, vi taler så meget om nødvendigheden af almen rengøring og rengøring af kontaktpunkter. Hos Vileda har vi haft det fokus i mange år, når vi leverer kvalitetsprodukter til sektoren, og vi kan fornemme, at der overalt er ved at blive meget mere lydhørhed for den dagsorden,« siger Jonas Petersen.

Rådgivning er vigtig

Det nye fokus bekræfter distriktschef Laurits Skjødt Vinkle:
»Det er helt tydeligt, at fokus er skiftet over mod kvalitet i valg af produkter til rengøringen. Det er en dagsorden vi har forsøgt at sætte igennem flere år, men det er som om coronaen har betydet, at jeg får mere taletid og oplever mere lydhørhed for budskabet nu. Pludselig er fokus skiftet fra kvantitet til meget mere kvalitet,« siger distriktschefen fra Vileda.

Pludselig er fokus skiftet fra kvantitet
til meget mere kvalitet.

Viledas kundekonsulenter oplever, at flere flytter fokus over på hygiejnestandard, men også at det kan være svært for mange, når de dykker ned i lange beskrivelser af NIR (Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer) fra Statens Seruminstitut. Men i Vileda vil man gerne hjælpe på vej med rådgivning.
»Jeg er ikke i den her branchen blot for at få kunderne til at købe en masse mikrofiberklude. Det er vigtigt, at vi giver den rigtige rådgivning, så vi er med til at gøre en forskel for vores kunder og branchen. Det er klart, vi gerne vil sælge vores kvalitetsprodukter, men vi vil også gerne gøre en forskel ved at vise, at vores produkter holder længere og har højere kvalitet end mange af de private label produkter, der kommer hjem fra Kina,« siger distriktschef Kennet Askov Jeppesen, Vileda.
Han understreger, at der godt kan komme gode produkter fra Kina, men der skal rådgivning og viden til for at skille skidt fra kanel.

Forsyningssikkerhed

Viledas produkter produceres i Europa, så det giver en stor leveringsikkerhed. Det kan virksomheden mærke er kommet i ekstra fokus hos kunderne.
»Desuden siger det sig selv, at miljøaspektet er nemmere at argumentere for, når produkterne ikke skal transporteres hele vejen rundt om kloden,« lyder det fra Vileda, som også oplever nyt fokus i valg af produkttyper.
Laurits og Kennet anerkender, at engangsartikler kan have en god berettigelse. Men i et miljøperspektiv er der ofte bedre løsninger.
»Flere er opmærksomme på, at man kan få klude, mopper mv., som de kan vaske selv. Har man styr på sin vaskeproces og hvis man investerer i et godt produkt, så er der en kæmpe gevinst at hente rent miljømæssigt,« lyder det.

Væk fra ”brug og smid væk”

Laurits Skjødt Vinkle betoner, at Vileda slår til lyd for bæredygtige produkter, som både er til fordel for miljøet og pengepungen.
»Vores mopper kan vaskes op til 1200 gange, og på nogle af de vasketest, vi laver, ser vi endda gamle mopper, der er vasket op imod 1800 gange og holder endnu. Det gør de billige produkter bare ikke. Derfor er der også økonomi i at investere i disse produkter på den lange bane.«
Kennet Askov Jeppesen:

»Kunderne sparer også på deres lagerkapacitet, hvis de går væk fra engangsprodukter. Der er forskel på at have færre vaskbare klude liggende fremfor at bestille 10.000 engangsklude hjem til lageret.«

Uddannelse er nødvendig

Viledas mission om at få flere rengøringsvirksomheder til at skifte over til kvalitetsprodukter underbygges ofte af, at der kommer flere rengøringsassistenter med en uddannelse ud på arbejdspladserne. For de uddannede assistenter er blevet præsenteret for ergonomisk rigtige kvalitetsprodukter på de tekniske skoler og AMU-centre.
»Det hæver standarden i branchen, når flere får en uddannelse. På den måde har rengøringen været underprioriteret længe i forhold til andre fag. Du kan ikke starte som tømrer, blot fordi du har en hammer og en sav, det kræver nogle færdigheder og noget uddannelse. Det burde være ligeledes i vores branche,« siger Kennet Askov Jeppesen, der mener at basisviden om overflader, kemi, indeklima og produkter burde være et krav.
Også Laurits Skjødt Vinkle ser gerne, at det aktuelle fokus på øget rengøring vil munde ud i, at der sættes nogle kvalitetskrav op.
»Vi er vant til, at man skal have en certificering eller en smiley for at drive et køkken. Men rengøringshygiejnen er faktisk ligeså vigtig, der hvor mange mennesker færdes. Måske skulle vi få sat en eller anden form for smiley-ordning op, så man kan se om der er gjort professionelt rent.«
Men det koster lidt ekstra at opgradere til en højere standard. Så i sidste ende skal politikere og indkøbere være med på en højere kvalitet. Måske kan coronakrisen være med til at vise vejen.