Udskiftning i DRF’s bestyrelse

Jytte Hansen bliver ny formand. Afløste på årets generalforsamling Lena Kristensen

Jytte Hansen,
ny formand for Dansk Rengøringsteknisk Forening

DRF afholdte forsinket Generalforsamling på hotel Sinatur Storebælt i Nyborg torsdag den 25. juni. Generalforsamlingen forløb godt, og der var en god stemning, hvor konstitueret formand Michael Steffensen præsenterede  årsberetningen.

Mødet bød på en del udskiftning i bestyrelsen, hvor Jytte Hansen, Nyborg Kommune, overtog formandsposten efter Lena Kristensen.

»Vi ser frem mod et nyt spændende samarbejde i den nye bestyrelse. Der vil fremadrettet blive lagt fokus på en samlet bestyrelse uden en øst/ vest opdeling. Vi vil anvende de forskellige kompetencer det enkelte bestyrelsesmedlem kan bidrage med i samarbejde med suppleanterne. Ligeledes ser vi også meget gerne medlemmer, som melder ind, om at være en del af en arbejdsgruppe,« lyder det fra den nyvalgte formand på vegne af bestyrelsen.

Bestyrelsen af DRF ser således ud:

Formand: Jytte Hansen, Nyborg Kommune

Næstformand: Jan Mathiesen, De Forenede Dampvaskerier

Kasserer:   Kenneth Andersen, Odense Kommune

Bestyrelsesmedlem: Per Henriksen, Kärcher

                                                 Dorthe Gunvad, Ecolab

                                                 Kurt Skydt, Yding Gruppen A/S

                                                 Michael Steffensen, Metsä Tissue

                                                 Thomas Flindt, Servicefirmaet Renell A/S

Suppleanter:                          Pia Sjødahl, Vejle Kommune

                                                 Camilla Pleidrup, Lolland Kommune

                                                 Frantz Furrer, CleanManager