Indvandrere fylder mest i rengøringsbranchen

Indvandrere bærer en stadig større del af ansvaret for, at danske virksomheder kan få udført deres opgaver. Og især rengøringsbranchen skiller sig ud med en høj andel af indvandrere blandt arbejdsstyrken, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

36 procent af de beskæftigede i brancherne Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere er indvandrere, viser opgørelsen som bygger på tal fra 2018.

Herefter følger Slagterier (32 pct.) samt Lokaltog, bus og taxi mv. (29 pct.). Også i Restauranter (28 pct.), Hoteller mv. (23 pct.) samt Frisører, vaskerier og andre serviceydelser (22 pct.) var mere end hver femte beskæftigede indvandrer i 2018.


I de fleste brancher med relativt mange indvandrere er fordelingen mellem indvandrere med vestlig- og ikke-vestlig baggrund nogenlunde ligelig. Men i brancherne Lokaltog, bus og taxi mv. samt Frisører, vaskerier og andre serviceydelser er der væsentligt flere beskæftigede indvandrere med ikke-vestlig baggrund end med vestlig. Det samme gælder til dels også for brancherne Restauranter og Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere.

En stadig større andel af den samlede andel beskæftigede i Danmark er indvandrere. I 2008 var 7,3 pct. af de beskæftigede indvandrere, mens det gjaldt for 10,9 pct. i 2018. Det svarer til, at 207.000 beskæftigede i Danmark i 2008 var indvandrere, mens tallet i 2018 var 315.000.

»Dermed er både andel og antal højere end nogensinde. Stigningen er i øvrigt sket både blandt indvandrere med vestlig- og med ikke-vestlig baggrund,« siger chefkonsulent, Pernille Stender, Danmarks Statistik.

Læs mere hos Danmarks Statistik