Effektive gulvmaskiner skal holde rent på nyt Herlev Hospital

Birthe Bach Jensen og Charlotte Drewes Grube fra rengøringsenheden
på Herlev Hospital har indkøbt nye gulvvaskemaskiner.

En stribe nye Wetrok gulvvaskemaskiner fra LOCON er indkøbt
for at holde 300.000 kvadratmeter hygiejnisk rent på nyt sygehus

Omkring 300 rengøringsmedarbejdere er på lønningslisten på Herlev og Gentofte Hospital, hvor Herlev Hospital i øjeblikket er ved at blive udvidet med 56.000 kvadratmeter til akuthus og kvinde-barn-center. Når byggeriet står færdig til sommer tæller det samlede hospital på Herlev i alt omkring 300.000 kvadratmeter, som skal gøres rent hver dag, døgnet rundt.
Hospitalsrengøring stiller selvsagt store krav til hygiejnen. Men det stiller også store krav til rengøringens effektivitet og smidighed, fordi den skal foregå samtidig med, at sygehusdriften kører med indlagte patienter og øvrigt sygehuspersonale. Mange arealer er ret snævre, mens andre består af kilometervis af gangareal. Det stiller selvsagt store krav til den maskinpark, som vælges til opgaven.
Herlev Hospital har i flere år benyttet både mopper og gulvvaskemaskiner fra leverandørvirksomheden LOCON. Med byggeriet af det nye hospitalsbyggeri er samarbejdet udvidet. Hospitalsenheden for service og logistik har således netop indkøbt en stribe nye gulvvaskere af mærket Wetrok, som i Danmark forhandles af LOCON.

Fra moppe til maskine
Tidligere blev langt de fleste arealer gjort rent med moppe, men de senere år er gulvvaskemaskiner rykket ind til stadig flere opgaver. Og i øjeblikket tages nye store skridt for at få gulvvaskere ind endnu flere steder.
»Vi får flere store frie arealer, og der går vi over til maskiner for at skåne medarbejderne. Vi vil gerne sikre et godt arbejdsmiljø med mindre slid på skuldre og arme hos vores medarbejdere,« fortæller Birthe Bach Jensen, der er kvalitets- og uddannelsesleder. Hun konstaterer også, at rengøringskvaliteten går mærkbart op ved brug af maskiner. »Vi får den maskinelle bearbejdning og den hurtige optørring af gulvoverfladerne.«
»Vi har primært valgt to Wetrok-modeller og især den lidt mindre Wetrok Mambo er et foretrukket valg af vores medarbejdere, fordi den er let at betjene og den kan komme ind og rundt i mindre rum. Samtidig har den, trods sin størrelse, en stor kapacitet så den ikke løber tør for strøm og vand,« siger Birthe Bach Jensen.
Hendes kollega serviceleder Charlotte Drewes Grube siger, at maskinerne har stor værdi både for medarbejdere og for kvaliteten:
»Der er mange udfordringer i rengøringen på et hospital. Sprit på gulvet og vask af specialgulve i behandlingsområder, hvor der kan være lidt snævert, stiller store krav. Mange opgaver kan vi ikke klare godt nok med manuel rengøring, og her har gulvvaskemaskinerne vist deres effekt,« siger Charlotte Drewes Grube.

Herlev Hospital udvides med to store cirkelformede bygninger og når op på et areal på mere end 300.000 kvadratmeter, som skal gøres rent 24/7. LOCON har leveret en stribe nye gulvvaskemaskiner til hospitalet. På billedet herover ses Birthe Bach Jensen og Charlotte Drewes Grube fra hospitalets rengøringsenhed, de er flankeret af Flemming og Lars Foss Rosenstand fra LOCON.

Store krav til hygiejne
Valget af maskinerne fra Wetrok har været relativt nemt for rengøringslederne på Herlev Hospital, fordi nogle af maskinerne kunne leveres med hepa-filter, som sikrer at udblæsningsluften er renset for mikropartikler.
Hospitalet kører efter rengøringstandarden Insta 800 og NIR, som blandt andet skal sikre en rengøring, som afbryder smitteveje.
»Det er ret banebrydende, at vi nu begynder at kunne få effektive maskiner, der er monteret med hepa-filter. Vi har faktisk indkøbt to maskiner, som skal bruges på operationsafsnit og vi vil også kunne tage dem i brug i nogle områder med ren rums standard. Med hepa-filtret kan vi bedre forsvare at køre med maskinerne, selv, når områderne er i drift,« fortæller Birthe Bach Jensen.

Nye arbejdsgange
Overgangen til i højere grad at bruge gulvvaskemaskiner frem for mopper til langt flere opgaver er en proces. For medarbejderne skal også vænne sig til nye arbejdsgange.
»Vi har da oplevet enkelte medarbejdere, som havde lidt modstand mod at skulle bruge gulvvaskemaskiner. Vi havde for eksempel en medarbejder, som nok var nærmest lidt panisk bange for, at maskinen ville køre fra hende. Men nu er hun glad for den. Hun har i mellemtiden fået en uddannelse som rengøringstekniker, og jeg har lige hørt, hvordan hun har belært en kollega om, hvordan man bruger maskinen og hvilke fordele den giver. Så medarbejderne skal lige vænne sig til det, og så kan de jo sagtens se, at det er en mere effektiv og moderne måde at gøre rent på,« siger Birthe Bach Jensen.
I Charlotte Drewes Grubes områder har man brugt teammøder på at introducere maskinerne. Medarbejdere, som har været vant til at bruge maskiner har vist de øvrige medarbejdere mulighederne, og alle har fået mulighed for at prøve maskinerne, mens en kollega hjalp dem i gang.

Maskinerne er vores ven
»På den måde finder medarbejderne ud af, at maskinerne er deres ven. Maskiner er fremtiden, for de skåner også deres bevægelsesapparat og det giver mere arbejdsglæde. Blandt andet også fordi de kan se, at maskinerne gør meget grundigt rent,« siger Charlotte Drewes Grube, der har gode erfaringer med, at nogle medarbejdere er en slags maskin-ambassadører, som går foran.

Moppen har stadig sin plads
Et væsentligt redskab i rengøringen har igennem mange år været de manuelle mopper, hvor Herlev Hospital faktisk tilbage i 2012 var med i udviklingen af LOCONs TEC3MOP. Og mopperne har fortsat en central plads i den fremtidige rengøring. Udviklingen af moppen strakte sig over et helt år med 12 forsøg, inden nummer 13 viste sig at være lykketallet.
»Vi kan faktisk ikke forestille os at have andre mopper, for vi har prøvet en del forskellige. Men TEC3MOP er nu udviklet så den glider godt på gulvet, så der ikke er så hård modstand. Det har stor betydning for medarbejdernes arbejdsmiljø. Samtidig skal moppen kunne gøre rent, hvor den både løsner og samler smuds op. Det gør den her moppe,« siger Birthe Bach Jensen.
TEC3MOP produceres i forskellige udgaver med lommer samt velcro i flere bredder. Garnene er sammensat af viskose og polyester. Kombinationen sikrer både slidstyrke og et godt glid over gulvet.

Mange opgaver kan vi ikke klare godt nok med manuel rengøring, og her har gulvvaske-maskinerne vist deres effekt.


»Tidligere havde vi et hold af medarbejdere, der betjente maskinerne. Et maskinhold. Det betød, at mange af de øvrige medarbejder ikke behøvede at forholde sig til det, men det er vi godt på vej til at få ændret, så alle nu kan snuppe en maskine til opgaverne,« siger Birthe Bach Jensen.
Og det med at snuppe en maskine er helt bogstaveligt.
Faktisk har rengøringslederne måtte låse nogle af de nye maskiner inde, for at holde dem tilbage, så de kan sættes ind i det nye bygningsareal, når det tages i drift til sommer.
»Selvom vi netop har indkøbt en stribe maskiner, så er vi nødt til at supplere op med nogle flere. Medarbejderne har virkelig taget de nye arbejdsmetoder til sig,« konstaterer Birthe Bach Jensen.

Corona krævede engangsprodukter
Under coronakrisen har hospitalet også i stigende grad benyttet engangsmopper som en indsats mod at bryde smitteveje.
»I den første tid med corona var vores svar engangsklude og -mopper, men nu er vi i høj grad gået tilbage til de vaskbare mopper igen. Men vi vil fortsat have et behov for engangsprodukter og her er udfordringen at finde et produkt, der lever op til vores krav. Vi har prøvet mange af de forfugtede mopper på markedet og de var ikke våde nok. Dem vi selv skulle fugte sad for hårdt fast på gulvet. Vi har nu fået et produkt fra LOCON, som bliver testet og som ser ud til at virke efter hensigten,« lyder det fra Birthe Bach Jensen.