Nir løfter rengøringen på Sygehus Sønderjylland

Siden januar 2019 har Coor gjort rent på Sygehus Sønderjylland efter NIR, som er en national retningslinje for rengøring i blandt andet sundhedsvæsenet. Det har øget hygiejnen og kvaliteten af rengøringen, sat fokus på ledelse og faglig udvikling af medarbejderne

Tekst: Helle Hvidt Wallentin

Helle Lausten (t.v.) og Pia Holst har indført rengøring
efter NIR-standarden på Sygehus Sønderjylland.

Da chefcontroller Helle Lausten tilbage i 2018 satte rengøringen på Sygehus Sønderjylland i udbud, var det med fokus på at få løftet kvaliteten i rengøringen:
»Allerede i udbuddet var vi meget klare på det løft, vi ville have af kvaliteten og et fagligt løft hos de medarbejdere, der udførte arbejdet. Det var starten på, at vi i dag gør rent efter NIR for rengøring og også har fået gode resultater med det,« indleder Helle Lausten.

NIR skaber bro mellem kvalitet
og virkelighed

NIR står for Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer og omfatter anvisninger, der bliver udarbejdet af en faggruppe inden for sundhedssektoren. NIR er en retningslinje for hygiejnefokus i rengøring og bruges til at kontrollere rengøringen med i regionerne på hospitaler m.m. Men NIR bruges ikke altid til at planlægge rengøring efter, selvom den kan komme udfordringer til livs, for eksempel omkring manglende kvalitetsprofiler, manglende fordeling af opgaver og ansvar, bland andet ved udbedring, og rengøringsaftaler, der ikke er tilpasset virkeligheden:
»En fordel ved NIR er, at der findes afsnit, som beskriver, hvordan NIR skal bruges på f.eks. hospitaler. Men som vi har erfaret, kræver det dialog, kalibreringsmøder og samarbejde på tværs, at finde fælles fodslag og dermed at kunne arbejde konkret med standarden NIR,« fortæller Pia Holst, segmentchef fra Coor, der har rengøringsopgaven på Sygehus Sønderjylland.


På sygehuset har man tidligere gjort rent efter såkaldt programrengøring efter DS (Dansk Standard). Det betyder, at rengøringsteknikerne f.eks. skulle tørre et bord af mandag og fredag, uanset om det var beskidt. Med NIR skal rengøringsteknikeren selv vurdere ud fra helt faste parametre i NIR, hvornår bordet trænger til at blive gjort rent. Dog undtaget de seks risikopunkter i NIR, der har daglig rengøring.

Om Sygehus Sønderjylland og rengøringen 
Sygehus Sønderjylland omfatter akutsygehuset i Aabenraa, specialsygehuset
i Sønderborg og daghospitalet i Tønder. 
Coor, der dengang hed EliteMiljø, vandt udbuddet
i 2011. I 2018 blev de genvalgt på
parametre som kvalitet, forandringsparathed,
miljøhensyn og uddannelse m.m. 

Implementering af NIR kræver en indsats på flere områder
Men hvordan går man fra en type af rengøring til en anden med succes?
Her fremhæver Helle og Pia uddannelse, værktøjer og ledelse, som alt sammen over tid er med til at skabe en ny kultur
»Vi fik ret hurtigt medarbejderne på uddannelse som rengøringsteknikere. Og da vi gik i gang med opstart af NIR-rengøring, havde vi alle medarbejderne på workshop, hvor vi gjorde rent sammen efter NIR og dermed lært at bruge standarden i praksis,« siger Pia Holst.
Men både Helle og Pia så et behov for at skabe et kalibreringsværktøj, der kunne gøre det helt klart for rengøringsteknikerne, hvad de skulle gøre i hverdagen – ud over helt nye arbejdsbeskrivelser, som alle fik:
»Hvis f.eks. et toilet er et risikopunkt, så har vi i værktøjet forholdt os til, hvad på toilettet der er risikopunktet. Patienterne bruger jo primært brættet og knappen og ikke soklen på toilettet. Derfor bliver bræt og knap gjort rent på daglig basis, mens soklen rengøres efter behov,« uddyber Helle Lausten.
Kalibreringsværktøjet tilrettes løbende, efterhånden som der kommer nyt udstyr på sygehuset.

NIR skaber muligheder for selvstændige medarbejdere
I NIR lægges der op til, at rengøringsteknikerne har dialog med andre faggrupper om, hvem der har det konkrete ansvar for rengøringen af forskellige ting på afdeling:
»Når du selv skal vurdere dine opgaver, får du en selvstændighed forærende som medarbejder. Når du også har en uddannelse som tekniker, så er du klædt godt på til at tage den fagtekniske dialog med sygeplejersker og læger om, hvem der har ansvaret for hvilke opgaver i det daglige,« siger Helle Lausten.
At arbejde efter NIIR kræver derfor også, at der er endnu mere fokus på dialog og kommunikation i ledelsen af rengøringen
»Når vores medarbejdere har et stærkt fagligt fundament, så har vi også flere faglige dialoger. Det betyder, at vi i ledelsen er endnu mere fokuseret på dialog og udvikling, fordi det også motiverer vores medarbejdere,« supplerer Pia Holst.

Kontrol og opfølgning er nemmere med NIR
I januar 2020 blev den første kontrol af rengøringen lavet ud fra NIR. Det er en klar forbedring, fordi det nu er meget nemmere at følge op på eventuelle afvigelser, fortæller Helle Lausten:
»Tidligere kunne vi diskutere, hvorfor et lokalet ikke blev godkendt i kontrollen. Nu er det helt klart for alle, hvorfor det ikke er godkendt, og hvad der skal fokuseres på.«

Fortsat fokus på instruktion og motivation
Næste skridt på Sygehus Sønderjylland er at udvikle endnu mere instruktion og hjælpeværktøjer:
»Vi vil lave videoer, hvor vi viser det, der står i vores kalibreringsværktøj. Det kræver en løbende indsats at arbejde med NIR, men vi får det mange gange igen i øget kvalitet og stor motivation hos medarbejderne,« slutter Pia Holst.

Hvad er NIR?
NIR er en national retningslinje for planlægning af rengøring i sundheds- og plejesektoren, men derudover også borgerrettede institutioner, hvor der færdes mange mennesker, fx daginstitutioner, bosteder og skoler. Formålet med NIR er at have et fælles sæt retningslinjer, som kan danne grundlag for lokale retningslinjer, aftaler og opnåelse af ønskede kvalitetsmål.