Coronakrisen understreger, hvorfor Boligjobordningen er vigtig

SYNSPUNKT: Af Malene Jæpelt, sekretariatsleder i Danske Service

Når nationalbankdirektøren mener, boligjobordningen skal afskaffes, er der behov for at råbe vagt i gevær. Boligjobordningen virker og tjener stadig et vigtigt formål. Servicefradraget i boligjobordningen styrker ordnede forhold i branchen, giver tryghed i en presset hverdag og medfører bedre hygiejne og sundere miljøer

Nationalbankdirektør, Lars Rohde, påpeger i en ny analyse om dansk økonomi under corona-krisen, at boligjobordningen bør afskaffes. Argumentet er, at vi under coronakrisen støtter virksomheder, der ikke har behov for støtteordninger, og at der er risiko for overophedning af byggebranchen. Boligjobordningen er godt nok en støttemekanisme, som kommer brancher, der klarer sig godt til gavn i en tid, hvor andre brancher er hårdere ramt af de periodevise nedlukninger. Men i Danske Service, der er en brancheorganisation for små- og mellemstore virksomheder inden for rengøring, vinduespolering og ejendomsservice, oplever vi, at der er andre hensyn, som berettiger en fastholdelse af boligjobordningen og fradrag for service i privaten.
Det er vigtigt, at boligjobordningen ikke udelukkende ses i lyset af coronakrisen. Det er klart, at en sundhedskrise, der har betydet mere tid hjemme har sat gang i projekter og efterspørgsel på rengøring også i private hjem. Derfor giver det god mening, at loftet for fradrag på servicedelen hæves til 25.000 kroner under en sundhedskrise.
Ser vi bort fra det midlertidige corona-servicefradrag i 2021 på 25.000 kroner, tegner der sig fortsat et klokkeklart billede af ordningens positive effekter i servicebranchen. Mest nærliggende er det selvfølgelig at fremhæve, at ordningen er med til at gøre sort arbejde hvidt. Det betyder, at ordningen styrker ordnede forhold i en branche, der ellers nemt kan presses af brodne kar med dårlige arbejdsforhold. Samtidig giver ordningen mulighed for, at flere danskere kan få hjælp i en presset hverdag, og dermed også for at børnefamilierne, hvor mange stadig skal passe arbejde og hjemmeskoling kan få kalendergymnastikken til at gå op. Hvis noget, så understreger netop coronakrisen, hvorfor boligjobordningen er vigtig også i fremtiden.
Fra vores medlemmer hører vi, at kunderne i højere grad efterspørger ordentlige forhold for virksomhedens ansatte. Rene linjer i servicebranchen har længe været et brandvarmt politisk tema. Derfor forpligter det også, når vi kan se, at incitamentet til at vælge en leverandør med ordnede forhold faktisk virker. Derfor skal vi ikke afskaffe ordningen med baggrund i et ekstraordinært øjebliksbillede. For boligjobordningen virker. Den mindsker sort arbejde, bidrager til bedre hygiejne og giver tryghed i almindelige, hårdtarbejdende personers hverdag.