ABENA Academy vil hæve uddannelsesniveauet i branchen

Rengøringsmedarbejdernes behov for viden og praksisnær undervisning imødekommes nu af et nyt uddannelsesakademi, som ABENA står bag. Undervisningen bliver en kombination af faglig viden og praktiske øvelser

ABENA Academy er navnet på nyt uddannelsesudspil, som skal være med til at hæve kompetenceniveauet i rengøringsbranchen. Projektleder Gitte Raahauge og divisionsdirektør Jens Rønn Olesen ser frem til at byde kursisterne inden for i det nye uddannelsesunivers med faciliteter i Aabenraa og Taastrup.

Hvem har ikke været på kursus, men oplevet at det er svært at omsætte den viden, der blev formidlet. Når hverdagen med faste rutiner og arbejdsgange møder, så kan megen teoretisk viden og gode intentioner om at gøre tingene anderledes være glemt. Derfor vil ABENA med et nyt uddannelseskoncept gøre undervisningen praksisnær, så kursisterne på korte kurser får afprøvet arbejdsmetoder, som de direkte kan anvende, når de kommer hjem til de daglige arbejdsopgaver.
Tankerne bag det nye ABENA Academy er udviklet af projektleder Gitte Raahauge og divisionsdirektør Jens Rønn Olesen med god inspiration fra deres kunder. For dagligt har de forespørgsler til, hvordan firmaets produkter skal anvendes og mange ønsker praktisk undervisning i brug af mopper og rengøringsmidler.

Det er vigtigt, at kursisterne får mulighed for at omsætte den ny viden til den praksis, de kommer hjem til.


»Vi samarbejder med en branche, hvor mange medarbejdere enten har en meget kort uddannelse eller slet ingen uddannelse. Derfor er der et stort behov for uddannelse, og det forsøger vi nu i højere grad at efterkomme med det nye ABENA Academy,« siger Gitte Raahauge. Samtidig oplever hun, at også erfarne medarbejdere efterspørger viden om nye produkter, rekvisitter og hvordan de anvendes.
Jens Rønn Olesen peger på, at ABENAs interesse er at sikre, at kunderne får det bedste resultat ud af at handle med ABENA. Når ABENA sælger et produkt, skal kunderne opleve, at de får den bedste værdi ud af det, og derfor skal produkterne anvendes på den rigtige måde til en given opgave.
»Rengøringsassistenterne står i nogle praktiske arbejdsopgaver, hvor de er gode til at arbejde med deres hænder. Men der opstår også hele tiden et behov for viden om, hvordan forskellige produkter anvendes eller hvordan man får den mest optimale arbejdsstilling. På kurserne kan rengøringsassistenterne enten blive bekræftet i, at det de gør er rigtigt, og det har vi alle behov for, men de kan også opnå ny og håndgribelig viden, som direkte kan anvendes, når de kommer hjem. Derfor skal undervisningen heller ikke foregå på en skolebænk. Den skal primært foregå på de træningsbaner, vi bygger op i Aabenraa og Taastrup,« siger Jens Rønn Olesen.

Viden er tilgængelig
ABENA har i flere år brugt mange ressourcer på at formidle viden om produkter og rengøringsmetoder. Filosofien er at den viden ikke skal være gemt væk i ringbind, som ingen har adgang til, når de skal bruge den. Der skal være tale om let tilgængelig viden, som rengøringsassistenterne kan have i lommen, for eksempel ved at de kan finde den i de metodekort, som ABENA stiller til rådighed på deres hjemmeside facility.ABENA.dk
De nye kursustilbud introducerer således også, hvordan rengøringsassistenterne kan bruge den viden, når de står midt i en opgave.
Helt konkret vil ABENA i første omgang tilbyde tre forskellige moduler for rengøringsassistenterne. Hvert modul kan afvikles på max ½ dag, så det bliver overkommeligt at passe ind i en travl hverdag.
Modulerne spænder over, hvordan man kommer godt i gang med en rengøringsopgave, hvordan vogne kan sættes op, så de fungerer til opgaven og til den pågældende medarbejder mv. Der vil være fokus på anvendelse af rekvisitter og rigtig dosering af midler. Modul om rengøring af vådrum og kalkudfordringer, fokus på overflade, gulvbehandling og vedligeholdelse.

Gitte Raahauge vil bidrage med viden om rengøringsprocesser, ergonomi og korrekt brug af produkter på det nye ABENA Academy.

Viden omsættes til praksis
Undervisningen bliver meget praktisk, så den afspejler den hverdag rengøringsassistenterne står i.
»Det er vigtigt, at kursisterne får mulighed for at omsætte den ny viden til den praksis, de kommer hjem til. Derfor sætter vi mål for, hvordan den nye viden kan omsættes i praksis. Hvem har ikke været på kursus og oplevet, at man falder tilbage i det vante. At nogle siger ”det nye du foreslår der, det har vi prøvet”. Eller ”sådan gør vi ikke her”. Vi vil godt sikre, at der kommer noget konkret ud af vores kurser, og derfor er det også vigtigt, at vi har dialog med lederne om, hvordan de kan støtte, at det ny viden og nye metoder kan transformeres om til praksis i dagligdagen,« siger Jens Rønn Olesen, der pointerer at det ikke er nyt for ABENA at arbejde med at sprede viden om arbejdsmetoder.

Foruden rengøringsbranchen leverer ABENA produkter til en lang række andre brancher. Blandt andet er pleje og sundhedssektoren en af de helt store samarbejdspartnere og her har det igennem mange år været afgørende, at der også skete en formidling om produkter og deres anvendelse.
Gitte Raahauge lægger vægt på, at rengøringsmedarbejderne vil få mere ud af undervisningen, når den bliver praktisk.
»Det kan være svært at sidde og lytte i tre timer. Og hvor meget husker man egentlig efter et langt oplæg? Derfor vil kurserne blive bygget op om praktiske øvelser, og vi vil formidle viden på nogle metodekort, som er lette at overskue og dermed at omsætte til praksis,« siger hun.
Derfor vil undervisningen også bygge på dialog mellem rengøringsassistenterne og underviserne. Det er vigtigt at få en dialog om, hvad der virker i den dagligdag, som assistenterne skal tilbage til, så de reelt kan omsætte tingene i praksis.

LÆS OGSÅ: ABENA vil være rengøringens google


»Det er vigtigt, vi har en dialog om, hvorfor noget kan lade sig gøre og andet ikke kan. Hvis det viser sig, at der er særlige forhindringer på en arbejdsplads, skal vi kunne korrigere tingene sammen med rengøringsassistenterne, så de reelt oplever, at de får noget brugbart med hjem,« siger Gitte Raahauge.

Supplement til AMU
ABENAs mål er ikke at konkurrere med uddannelserne på AMU-centrene, det er absolut ikke planen men snarere at være et supplement.
»Der er en stor gruppe medarbejdere, som ikke får uddannelse på AMU-centrene eller har været det for mange år siden, ligesom virksomhederne nogle gange kan have svært ved at sende medarbejderne på de længere kurser. Et større puslespil med afløsere, skal gå op mens medarbejdere er sendt på de længerevarende kurser. Her kan vi tilbyde nogle korte og overkommelige kurser enten på vores træningsbaner i Taastrup eller Aabenraa. Men vi kommer også gerne ud på arbejdspladserne, hvis man samler et hold af rengøringsassistenter,« siger Gitte Raahauge.
Deltagerne på kurserne kan både være et miks af assistenter fra forskellige virksomheder, men det kan også være kolleger fra den samme rengøringsenhed.
»Der kan være fordele ved begge modeller. Men vi ser en styrke i, at vi kan være med til at løfte medarbejderne samlet fra en virksomhed, hvis de er på kursus sammen. Det giver også mulighed for at servicelederen er med og at vedkommende så kan være med til at understøtte de forandringer, der skal gennemføres, når de kommer hjem,« siger Gitte Raahauge.

Du kan finde mere om kurserne
og ABENA Academy her:
facility.ABENA.dk/academy