Få styr på rengøring og hygiejne med ATP-målinger

Med det nye 3M Clean-Trace-system er det hurtigt
og nemt at monitorere og kontrollere hygiejne og rengøring.
Med systemet følger en brugervenlig software, der gør det nemt
at indsamle, gemme og hente samtlige testresultater
til rapporter og præsentationer.

ANNONCØRBETALT INDHOLD


Meget snavs er usynligt, og derfor er det umuligt at afgøre med visuel inspektion, om der er gjort ordentligt rent eller ej. Men ved hjælp af et særligt måleinstrument, en 3M ATP-måler, er det hurtigt og let at måle forekomsten af usynligt snavs på alle overflader. Måleinstrumentet afslører derfor i løbet af få sekunder, om rengøringen er mangelfuld eller udført korrekt. 3M ATP-måleren forhandles i Danmark af Fooddes A/S.

Desværre ser man ofte, at rengøringen er mangelfuld. Det er den samme snavsede klud og halvgamle vaskevand, der anvendes igen og igen, hvorved rengøringspersonalet reelt bare flytter rundt på usynligt snavs. Det betyder, at der efter ”rengøringen” sådan set ser rent og pænt ud, men i virkeligheden ligger der en del snavs tilbage på de såkaldte ”rengjorte” overflader. Dette snavs er bare ikke synligt med det blotte øje. Intet menneske kan se snavs i form af menneskeceller, bakterier, skimmelsvampe og viruspartikler, da disse urenheder er for små. Men alt det usynlige snavs kan ses ved hjælp af en 3M ATP-måler, der måler mængden af ATP på alle slags overflader.
En ATP-måling resulterer i et konkret og objektivt tal for, hvor effektiv og grundig rengøringen i virkeligheden er – og dermed hvor god hygiejnen er på den lokalitet eller i det rum, hvor prøven er taget. Sagt på en anden måde: 3M ATP-måleinstrumentet er perfekt til at foretage en hurtig og effektiv rengøringskontrol. Læs mere om ATP og ATP-målinger i faktaboksen.

ATP-målinger og coronavirus
3M ATP-målinger er ikke i stand til at måle forekomsten af f.eks. coronavirus. Årsagen er, at virus ikke indeholder ATP. Men det er veldokumenteret, at de steder, hvor der findes virus, så er der også ATP fra menneskeceller. Derfor indikerer en høj ATP-måling, at der er risiko for smittespredning af COVID-19 og andre virusinfektioner som f.eks. influenza og forkølelser.

Sundhedsplejerske Zorana Hougaard anvender
3M ATP-apparatet i forbindelse med hygiejnetilsyn
på institutioner i Egedal Kommune.
Her er ATP-apparatet er nyttigt redskab
til at foretage en objektiv vurdering af rengøring
og hygiejne i institutionerne.


ATP-målinger er vigtige i forbindelse med hygiejnetilsyn
I Egedal kommune anvender sundhedsplejerske Zorana Hougaard en 3M ATP-måler fra Fooddes til at foretage rengørings- og hygiejnekontrol i kommunens mange institutioner. Det drejer sig bl.a. om skoler, daginstitutioner og SFO’er.
Ved hygiejnetilsyn i disse institutioner benytter Zorana ATP-målinger til at kontrollere rengøringskvaliteten og dermed hygiejnestatus.
Zorana laver rengøringskontrol på kritiske steder, som f.eks. dørhåndtag i toiletter, greb på køleskabe, legetøj, arbejdsborde i skolekantiner m.v. Netop disse steder er oplagte skjulesteder for bakterier og virus, der kan overføre smitte og sygdom blandt børnene og de ansatte.
»Vi har udført hygiejnetilsyn i mange år i vore institutioner, og her er ATP-målinger et nyttigt redskab til at kontrollere rengøringskvaliteten og den generelle hygiejne. Hvis f.eks. vore målinger viser, at der er for meget snavs på de kritiske steder, så giver vi gode råd om, hvordan rengøringen og hygiejnen kan forbedres, hvilket kan være med til at reducere sygefravær hos både børn og voksne,« fortæller Zorana Hougaard og afslutter:
»I disse coronatider er det særligt vigtigt, at rengøringen er optimal, ellers kan coronavirus-partiklerne få fodfæste i institutionerne og starte nye smittekæder blandt de ansatte og børnene. I disse tilfælde er det nødvendigt at isolere de coronaramte, og ofte vil institutionen også blive lukket.«

3M Måleinstrumentet fra Fooddes måler ATP-indholdet
i den afsvabrede prøve, se mere om dette i faktaboksen om ATP-målinger.
Jo mere ATP, der er i prøven, desto mere mangelfuld
og utilstrækkelig er rengøringen. Hvis den målte ATP-værdi
er under 300, anses rengøringen og hygiejnen som tilfredsstillende.
På billedet testes rengøringen og hygiejnen
på et skoletoilet i Egedal Kommune.
Testresultatet var fuldt tilfredsstillende.


Hvis du vil vide mere om 3M ATP-målinger som redskab til rengøringskontrol og overvågning af hygiejne, så er du velkommen til at kontakte Pavia Winther fra Fooddes på tlf. 25 74 07 04 eller pw@fooddes.dk. Det er også muligt at få et besøg, hvor en sælger fra Fooddes demonstrerer 3M ATP-målesystemet for dig.ATP-målinger. Hvad er det egentligt?
ATP (Adenosintriphosphat) er et universelt molekyle, der findes i og omkring alle levende celler. Her fungerer ATP som en energitransportør i cellernes metaboliske processer. ATP er naturligt til stede i celler fra dyr, mennesker, bakterier, gær, skimmel. Derfor er mængden af ATP en god indikator for, om en overflade er rengjort tilstrækkeligt eller ej.
Mængden af ATP aflæses i måleapparatet som RLU-værdier (Relative Light Units). Der findes ikke fastlagte standarder eller RLU-tal. Det findes kun i hospitalssektoren. Man fastlægger tallene for det enkelte sted ved at se over tid, hvad tallene viser før og efter rengøring.
ATP-målingen udføres ved at svabre en overflade med en vatpind. Vatpinden anbringes tilbage i hylster og aktiveres ved tryk, derved blandes vatpind og et enzym. Herefter anbringes hylsteret med prøven i 3M ATP-apparatet, og i løbet af få sekunder kan resultatet af rengøringstesten aflæses i apparatets display.