Nyt videnscenter vil øge fagligheden i rengøringsbranchen

Øget faglighed og professionalisme i rengøringsbranchen er målet for et nyt ”Videnscenter for rengøring”, som netop er etableret med deltagelse af erhvervsorganisationer, fagforeninger og virksomheder

Rengøringsbranchen får nu et nyt videnscenter, som skal arbejde for øget faglighed, udbredelse af viden og give uvildig rådgivning om blandt andet produkter, maskiner og metoder. Initiativet er taget af uddannelsesleder Maria Vedsegaard Veha med hendes arbejdsplads uddannelsesinstitutionen TEC som tovholder på projektet. Til det første møde deltog 20 centrale virksomheder og brancheorganisationer og de vil udgøre et advisory board, som nu skal lægge en strategi for videnscentrets arbejde.
Maria Vedsegaard Veha har arbejdet på tanken om et videnscenter de sidste par år.
»Jeg har haft den her drøm om et videnscenter de sidste to år,« siger Maria Vedsegaard Veha, der før sin tid som uddannelsesleder på TEC har været godt rundt i branchen i forskellige jobs.
»Min erfaring er, at der mangler samarbejde på tværs af faglige organisationer, virksomheder og brancheorganisationer, og det betyder, at vi går glip af viden. Mit mål er at øge vidensniveauet og fagligheden i branchen gennem et neutralt center, som også skal kunne udbrede videoer om arbejdsmetoder og test af produkter.«
Intentionen er at der på sigt kan etableres et konkret samarbejde med fx DTU og Statens Serum Institut omkring faglige input, men også at centrets medlemmer selv kan formidle erfaringer og viden om produkter uafhængigt af producenterne.

Et løft af branchen
»Forestil dig en rengøringsbranche, hvor alle aktører samarbejder om en bedre rengøring og forestil dig det løft, som hele branchen kunne få, hvis vi alle går sammen om dette samarbejde og denne vision,« siger Maria Vedsegaard Veha.

Maria Vedsegaard Veha

Dette faglige fællesskab skal være med til at skabe en rengøringsbranche, hvor rengøring anses som et professionelt håndværk på lige fod med andre håndværk. En branche med høj faglig stolthed og et vidensniveau, der er tidssvarende.


Hun peger på, at manglende viden, faglighed og samarbejde ofte danner grund til mange frustrationer i branchen og aktørerne imellem.
»Med dette videnscenter kan vi gøre en forskel ved at samle branchen i et fagligt fællesskab. Dette faglige fællesskab skal være med til at skabe en rengøringsbranche, hvor rengøring anses som et professionelt håndværk på lige fod med andre håndværk. En branche med høj faglig stolthed og et vidensniveau, der er tidssvarende.«
Det er tanken at aktørerne i videnscentret mødes to gange årligt, men at der løbende udgives podcast, træningsvideoer, test og meget andet som kan inspirere branchen.
Magasinet Rent i Danmark vil løbende fortælle mere om arbejdet i Videnscenteret for rengøring og vil også indgå i arbejdet omkring formidling af centrets arbejde.