Sygehuset i Skejby godt igennem stor udskiftning af rengøringssystem

Fokus på arbejdsmiljø hos flere hundrede rengøringsmedarbejdere på Aarhus Universitets Hospital i Skejby som led i omfattende udskiftning af mopper, klude og andre rekvisitter

Med 10.000 medarbejdere, op imod 900.000 ambulante besøg og 85.000 indlæggelser hvert år er det en stor opgave at holde rent og hygiejnen i top i det moderne Aarhus Universitets Hospital i Skejby ved Aarhus. Hospitalet breder sig ud som en hel hospitalsby, så det siger sig selv, at rengøringsopgaven er enorm.
Alene afdelingen for Forsyning & Service tæller omkring 800 medarbejdere. Udover rengøringsfunktionen tager denne afdeling sig af vareforsyning, postomdeling, patientservice og indkøb mv. Afdelingens serviceassistenter er foruden rengøring også beskæftiget med opgaver med patientservice som for eksempel at køre patienter til undersøgelser, redning af senge med mere. Så mange af servicemedarbejderne har også opgaver med direkte patientkontakt.


De sidste par år har en af de store opgaver været at skifte fra et rengøringssystem til et andet. Det har krævet planlægning, afprøvning af nye produkter og redskaber og ikke mindst introduktion til de nye redskaber.
Connie Petersen, der er serviceassistent, har været med i processen med at gå fra et system af mopper, klude mv. til et andet.
»Vi valgte et fast sortiment ud som vores basissortiment, men har også været i løbende dialog og samarbejde med leverandøren, for at få andre typer af mopper, når særlige udfordringer er opstået. Man kan ikke vælge en moppe uden at prøve den af i de specielle miljøer, hvor den skal bruges. Vi arbejder efter NIR (Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer), så det færdige resultat af rengøringen skal naturligvis leve op til en række hygiejnekrav. Derfor har vi for eksempel måtte tilpasse produkter og metoder til renrum,« fortæller Connie Petersen.

Vejledning gennem hele forløbet
Men der kan også være medarbejdere som af ergonomiske eller helbredsmæssige årsager har haft behov for at få tilpasset mopper og skafter til deres behov. I den proces har leverandøren LOCON været dybt involveret i hele processen.
Selvom det er mere end et år siden det nye system blev introduceret, så har Kurt Højgaard Madsen fra LOCON fortsat et månedligt besøg på hospitalet i Skejby.
»Her vejleder han nye medarbejdere og viser dem, hvordan de kan benytte produkterne. Det er også muligt at få vejledning, hvis der opstår særlige udfordringer i rengøringen. Medarbejderne får således træning ude i de områder, hvor de skal gøre rent, og det er vores indtryk, at det virker bedre end at samle alle til et oplæg,« siger serviceassistent Ingelise Sørensen.
LOCON har en regionsaftale med alle danske regioner og er derfor vant til at levere udstyr og mopper til en stor del af de offentlige sygehuse. Aftalen med Aarhus Universitets Hospital er blandt de største aftaler i virksomhedens historie.
Selvom man gør meget ud af at vælge de rigtige mopper, microfiberklude og andre rekvisitter ud, så kræver det megen introduktion og træning at skifte system.
»Derfor er vi som en naturlig del af vores leverance gået ind med træning og introduktion i både teori og praksis. Det er helt tydeligt, at vi kan gøre meget for at skabe bedre arbejdsprocesser som gavner den enkeltes ergonomi,« siger Kurt Højgaard Madsen.
Hans hyppige besøg på hospitalet har ligeledes det mål at introducere nyansatte medarbejdere til brugen af de forskellige redskaber og til gode arbejdsvaner. Det sidste er noget de erfarne medarbejdere også kan have gavn af.
»Det er jo sådan i alle fag, at vi mennesker tillægger os nogle vaner, og det er ikke altid, de vaner er så heldige for at opnå det bedste arbejdsmiljø. Derfor sætter jeg fokus på praktisk træning, brug af kemi, ergonomi, indstilling af mopper og meget mere med det formål at optimere rengøringen,« siger Kurt Højgaard Madsen fra LOCON.

Lars F. Rosenstand og Kurt Højgaard Madsen leverer nu rengøringsprodukter til et af landets største hospitaler.

Udfordring at skifte system
Connie Petersen supplerer med, at det har været en stor opgave at skifte rengøringssystem, men hun mener også, der er kommet noget godt ud af det.
»Det er klart, det har været en udfordring at skifte moppesystem og nye klude, og det blev nok ikke lettere af, at det blev indført under coronakrisen, hvor vi havde strikse regler for, hvordan vi kunne være sammen om arbejdet. Det gjorde introduktionen mere besværlig, men jeg synes, vi er kommet godt videre.«
Ingelise Sørensen supplerer:
»Det var godt, at LOCON sendte en konsulent ud der kunne løse de problemer, der opstod for os. Nogle gange handlede det om, at udstyret blev brugt forkert, nogle trykkede for hårdt eller brugte for meget vand. Det blev rettet til i den træning, der foregik i praksis.«
Så der har også ligget en stor læring for medarbejderne i forbindelse med skift af rengøringssystem. Arbejdsmiljøet har været et særligt tema:
»Rengøring er kendetegnet ved ensidigt og gentagne bevægelser. Derfor er vi som medarbejdere nødt til at have opmærksomhed på vores ergonomi og arbejdsvaner,« siger Connie Petersen.
Det har været en god oplevelse for servicemedarbejderne, at der i processen er sat fokus på deres synspunkter og de udfordringer, de oplever i arbejdet.
»Det er også en nødvendighed, hvis vi skal holde i mange år i jobbet. Vi har heldigvis kolleger, der holder 25 års jubilæum og enkelte, der har været her i 40 år. For dem er det ikke nyt at skifte rengøringssystem, for nogle af dem har jo været med siden vi brugte en gammeldags gulvklud,« fortæller Ingelise Sørensen.