Hvem skal lede fremtidens rengøringsassistenter?

RENT FAGLIGT: Som rengøringsleder skal man kunne varetage mange forskellige arbejdsopgaver, og gerne flere samtidigt, men hvordan klædes rengøringslederne egentlig på til at løse dette? Vil et øget fokus på netop denne gruppes viden og faglighed, være med til at forankre virksomhedernes visioner i langt højere grad?

Faglig skribent:
Maria Vedsegaard Veha
Den faglige artikel er skrevet af Maria Veha, der er Uddannelsesleder på Facility Services på TEC (Technical Education Copenhagen). Forfatteren er desuden initiativtager til et nyt Videnscenter for Rengøring.

Danmarks befolkning har i disse COVID-19 tider fået øjnene op for, hvilken forskel rengøringsassistenter gør i vores hverdag. Endelig er de ved at få den anerkendelse og respekt i samfundet, som de fortjener. Men der er én gruppe som jeg mener vi glemmer,- og det er rengøringslederne.
Som jeg ser det, har vi at gøre med en gruppe skjulte helte. Rengøringsledere står i spidsen for assistenterne der bekæmper COVID-19, redder liv og opretholder hygiejne og sundhed.
Skjulte helte er de stadig, når COVID-19 ikke længere er en udfordring, og hvor daglig rengøring, hygiejne og vedligehold igen er dagsordenen. Hvorfor de er det vender jeg tilbage til.

Et unikt momentum
– når vi at gribe det?

Der er ingen tvivl om, at vi lige nu har mulighed for at gribe et unikt momentum. Snakken om rengøring og ikke mindst hygiejne er på alles læber. Hvordan vi i branchen vælger at gribe dette momentum, bliver altafgørende for, om vi ender med at gå tilbage, til det branchen var før COVID-19, eller om vi får flyttet branchen derhen, hvor den fortjener at være.
Her tænker jeg fremadrettet både i forhold til anerkendelse i samfundet, men også i forhold til den viden og faglighed der gør rengøring til et håndværk på lige fod med andre håndværksfag.
Lad os derfor se på hvad der skal til, for at gribe dette momentum og forankre os på sigt:
I min optik er et solidt fokus på viden, faglighed og samarbejde essentielt for at bibeholde momentum. Med dette mener jeg:
• Viden og faglighed gennem uddannelse og vidensdeling
• Samarbejde både på tværs af branchen og i de enkelte organisationer

Men hvordan sikrer vi os, at ovenstående forankres?
Forankring af viden, faglighed og samarbejde

Forankring skaber forandring. Med dette mener jeg, at når først noget er forankret, kan man sige, at der er sket en reel forandring. Rengøringsledere bliver nøglen til denne forankring, og det er vigtigt, at de bliver klædt ordentlig på til denne komplekse opgave. De vil møde udfordringer som stiller store krav til deres kompetencer i forhold til viden, faglighed og samarbejde.
Ved at klæde lederne ordentligt på, tror jeg også på, at virksomhederne vil opleve, at deres visioner vil forplante sig ned gennem systemet, i langt højere grad, og til sidst forankres hos den enkelte rengøringsassistent. Hvis virksomhederne derimod ikke anerkender, hvor vigtig en rolle rengøringsledere har i forhold til denne forankring, så er risikoen, at deres visioner stopper ved rengøringslederne, og aldrig når ud til rengøringsassistenterne.
Rengøringsassistenter høster langt mere anerkendelse for deres arbejde nu end før COVID-19. Der er i denne forbindelse også kommet en øget bevidsthed om, at speciel viden og høj faglighed, kræves for at varetage rengøringsassistentens funktion – opgaver og korrigerende løsninger må udføres korrekt, og derfor er kravene til uddannelsen stigende. Men hvad med lederne? Er det meningen, at rengøringsassistenter skal ledes af ufaglærte ledere? Hvordan sikrer vi at det lærte ikke går tabt? Hvordan omsættes den nyeste viden til praksis, hvis lederne ikke har samme opdaterede kurser fra enten AMU eller erhvervsuddannelser?
Undersøgelser viser vigtigheden i, at der umiddelbart efter endt uddannelse sker en omsætning af det lærte til daglig praksis. Her kommer rengøringslederne ind i billedet. Mit ønske er at sætte fuldt fokus på denne omsætning, og forhåbentlig se den fulde effekt af øget uddannelse i branchen.
Men hvordan kan rengøringslederne følge op på assistenternes nye viden, hvis de ikke selv er opdaterede? Det er derfor utrolig vigtigt, at sætte fokus på rengøringsledernes viden og faglighed. Det er min erfaring, at ledernes kompetencer kan etablere den nødvendige forankring og dermed forandring.

Rengøringsledelse
– en kompleks opgave

En stor del af landets serviceledere har i starten af deres karriere arbejdet som rengøringsassistenter, og bliver ofte herigennem rekrutteret til en lederstilling. Nogle virksomheder er ret strukturerede og fremme i forhold til at klæde lederne på til deres nye opgave, og har forskellige talentprogrammer, spireprogrammer, interne og eksterne lederuddannelser osv. Andre virksomheder er knapt så langt fremme. Her bliver den nye leder udstyret med sin nye titel, en bil og en telefon hvor de skal være til rådighed 24/7.
Det er ikke unormalt at have 50-70 assistenter, fordelt på forskellige pladser. Medarbejderne er ofte ikke dansktalende, så der stilles store krav til lederens kommunikationsevner samt en vis grad af kulturforståelse. Så hvordan kan lederen lykkes med opgaven? Kan man sige med god samvittighed, at de er blevet klædt ordentligt på til opgaven? Her er ikke engang nævnt alle de øvrige opgaver, der følger med jobbet som rengøringsleder.
Der vil naturligvis være ledere derude, der besidder mange af de kompetencer, der kræves for at være en god rengøringsleder. Men opgaven er kompleks, og det bliver vi simpelthen nødt til at anerkende – det er ikke nok, at man har været god til at gøre rent og derfor kan gå forrest.
Ledelse, eller mere specifikt rengøringsledelse, involverer en række svære udfordringer, ud over fagfagligheden.

En rengøringsleders arbejdsopgaver

Vidste du, at en rengøringsleder typisk løser flg. opgaver:
• Ansætter og afskediger
• Oplærer nye medarbejdere
• Afholder kundemøder og yder mersalg
• Samarbejde på tværs med andre faggrupper
• Udfører kvalitetskontroller m/u eksterne konsulenter med efterfølgende opfølgning på medarbejderne
• Håndterer sygemeldinger og afløser ved sygdom
• Registrerer løn
• Bestiller varer og køber ind

Stigende krav til viden og faglighed
Kravene til viden og faglighed hos den enkelte rengøringsassistent er stigende, og det er heldigvis blevet normalen, at krav om uddannelse skrives ind i rengøringsudbud, men ofte bliver rengøringslederne glemt. Er det fordi udbudskonsulenterne antager, at rengøringslederne automatisk har den nødvendige faglighed og viden? I så fald er dette en forkert antagelse, og en underkendelse af fagligheden og den komplekse viden der reelt set kræves. Rengøringslederen spiller en vigtig rolle i forhold til at få assistenterne til at lykkes i deres arbejde. Jeg ser løsninger i et øget fokus på lederens uddannelsesniveau. Uddannelse og kompetencer der samlet giver forudsætninger for at varetage rollen.
Lad os se på følgende eksempel:
Der er en øget tendens til, at patienter udskrives fra hospitaler hurtigere end tidligere. Der opstår derfor et øget behov for faglighed og viden på det kommunale område inden for rengøring og hygiejne. Sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer i forhold til afbrydelse af smitteveje, skal omsættes til praksis. I denne opgave spiller rengøringslederne en stor rolle i forhold til at omsætte anbefalinger og retningslinjer til assistenternes konkrete hverdag.

Hvem skal lede
fremtidens rengøringsassistenter?

Viden og faglighed skaber styrket respekt og samarbejde på tværs af organisationer. Med viden og faglighed klædes rengøringslederne på, til at indgå i tværgående samarbejder på ledelsesniveau for eksempel i kommuners hygiejneorganisationer, hvor der bl.a. også sidder hygiejnesygeplejersker og hygiejnekonsulenter. Det er derfor også mit ønske at rengøringslederen også tages med på råd i forhold til materialevalg, under renovering og nybyggeri.
Det er ofte en ufaglært leder, der leder en afdelings rengøringsassistenter. Det kan for eksempel være en leder fra andre områder, som tekniske serviceledere, sygeplejersker, pædagoger og lignende. Disse ikke fagfaglige ledere vil, i min optik, ikke være kvalificerede til at finde den korrekte løsning på en rengøringsopgave eller kunne foretage de rette valg i forhold til kemi og udstyr. Ej heller kan de forankre den nye viden, deres assistenter tager med sig efter endt uddannelse. Og så skal det nævnes, at hvis det ikke er en leders primærområde, så er interessen ofte mangelfuld.
Jeg ønsker en prioritering, hvor fremtidens rengøringsassistenter ledes af fagligt stærke uddannede ledere. Ønsket om vedvarende anerkendelse af rengøring som et håndværk, hvor fællesskabet understøtter og forankrer den udvikling der sker i branchen, – herunder assistenternes øgede viden og faglighed gennem uddannelse.

Hvorfor skal rengøringslederne hyldes?
Lad mig afslutningsvis vende tilbage til, hvorfor rengøringslederne er skjulte helte i min optik:
Rengøringsledere har måske én af de mest komplekse ledelsesopgaver, som man kan tænke sig. Med deres store engagement, stolthed og ærekærhed yder de en kæmpe forskel dagligt i vores hverdag.
At være rengøringsleder kræver noget helt specielt. Det kræver en særlig styrke at varetage denne funktion med succes. Tak til alle jer rengøringsledere derude – I gør et kæmpe stykke arbejde, og I fortjener stor ros og anerkendelse!

Rengøringslederuddannelsen


Vidste du, at fra november 2021 udbydes der en specifik rengøringslederuddannelse på TEC bestående af AMU kurser kun henvendt til ledere. Det vil være en blanding af fagfaglige kurser samt mere generelle lederkurser. Forløbet gennemføres dels online og dels ved fysisk fremmøde.
Hvis du vil videre mere, så kontakt uddannelsesleder på TEC – Maria Vedsegaard Veha på enten mobil: 2545 3296 eller på mail: mvv@tec.dk