Rengøringspris går til drivkraft bag nyt videnscenter

Uddannelsesleder Maria Veha fra TEC vinder Rengøringsprisen 2021

Maria Vedsegaard Veha, som er uddannelsesleder for serviceassistentuddannelsen, har netop modtaget rengøringsprisen 2021. Det skyldes, at Maria har været den primære drivkraft i lanceringen af et nyt videnscenter for rengøring. Hun modtager prisen personligt, for sit utrolige engagement og insisteren på at ville det rigtige for rengøringsbranchen. 

Højere niveau og bedre forståelse
Videnscenteret skal fungere som et fagligt fællesskab, hvor alle dets aktører samarbejder om bedre rengøring gennem at højne vidensniveauet, fagligheden og samarbejdet via vidensdeling og at skabe større forståelse mellem parterne. Det skal være med til at skabe en rengøringsbranche, hvor rengøring anses som et professionelt håndværk på lige fod med andre håndværk.

Foruden sit virke i videnscentret og på TEC, vil nogle måske kende Maria Veha, som en af de faglige skribenter i magasinet Rent i Danmark.

Rengøringsprisen tildeles en organisation eller en enkeltperson, som har ydet et markant bidrag til at højne rengøringskvalitet, arbejdsmiljø eller innovation indenfor rengøringsbranchen.

Prisen blev uddelt på Dansk Rengøringsmesse i Odense.