Corona tvang Midtren Service til at tænke nyt

”Vi skulle fastholde vores
dygtige medarbejdere”

Hans Torp fra MidtRen Service opfordrer flere virksomheder i rengøringsbranchen til at benytte sig af de forskellige uddannelsestilbud.

Da coronakrisen brød ud, sendte MidtRen Service medarbejderne på uddannelse

Coronakrisen kom formentlig bag på os alle sammen. Den ene dag gik vi i biografen, den næste dag fulgte vi med i pressemøder, tog mundbind på i toget og holdt afstand i det lokale supermarked som aldrig før. Hans Torp, administrerende direktør i rengøringsvirksomheden MidtRen Service, kunne se situationen for sig: »Jeg gik og frygtede at miste mine medarbejdere og kunder. Alt var uforudsigeligt. Jeg spurgte mig selv: hvad kan jeg selv gøre for at holde på de medarbejdere, jeg er glad for?«
Hans Torp var ikke i tvivl. Imens både kundeportefølje, ordrebog og skemaplanlægning var i luften og ingen vidste meget om, hvad der skulle ske, traf Hans Torp en beslutning, som både skulle vise sig at være en god medarbejderinvestering og virksomhedsinvestering. Han valgte at sende medarbejderne på uddannelse:
»Hvis medarbejderne kom på kursus, blev de både klogere og dygtigere, og samtidig kunne de få løn undervejs. Det var win-win, for alt var meget uforudsigeligt, og at rengøringsbranchen skulle få travlt under corona, vidste vi ikke dengang,« siger Hans Torp, adm.dir. for MidtRen Service.
Sammen med medarbejderne udvalgte Hans Torp en række kurser, som var relevante for medarbejderne. Det var vigtigt for Hans Torp, at medarbejderne også fik en ejerskabsfølelse over at tage på kursus:
»Der var stor interesse fra medarbejderne for kursus. Vi hørte derfor medarbejderne, hvad de syntes var relevant for dem. Snakken gik meget på ergonomi, materialekendskab og kemi,« fortsætter han.

Luksusproblem
Coronakrisen udviklede sig dog med hastige skridt, og pludselig blev beslutningen om at sende medarbejdere på kursus endnu en uforudset udfordring. MidtRen Service fik nemlig exceptionelt travlt, og aftalerne i ordrebøgerne tårnede sig hurtigt op for virksomheden med cirka 40 ansatte. Ifølge Hans Torp krævede situationen lige lidt ekstra planlægning, fordi medarbejderne nogle dage var ude af huset og på kursus, imens rengøringsopgaverne stod i kø. Hans Torp beskriver det dog som et luksusproblem, fordi de troede, at coronakrisen ville være en bombe under dem, men endte med at stimulere rengøringsbranchen som helhed:
»Coronakrisens uforudsigelighed affødte et akut behov for at fastholde vores medarbejdere, fordi vi ikke kunne vide os sikre på, hvad der var op og ned i morgen. Det viste sig, at vi som branche var enormt heldige. Hvad der derfor startede som en fastholdelsesproces af medarbejdere, endte som medarbejderudvikling. At sende vores medarbejdere på kursus var en succes, men krævede på grund af situationen også lidt mere planlægning,« siger Hans Torp med et smil i stemmen.

Fakta om MidtRen Service
· Stiftet i 2017 af administrerende direktør Hans Torp, som har 20 års erfaring i rengøringsbranchen
· Omkring 40 medarbejdere ansat i virksomheden
· Leverer primært rengøringsservice
i Region Midtjylland

At beslutningen om at sende medarbejdere på kursus var rigtig, er Hans Torp ikke i tvivl om. Det, der gjorde kurserne så attraktive og gode, var, at det var muligt at sprede kursustimerne ud på flere dage og uger. På den måde behøvede han ikke at undvære dem lang tid ad gangen, og hver eneste gang kom de hjem med fornyet og nyttig viden om deres arbejde. Konkret husker Hans Torp en episode, hvor en række medarbejdere kom hjem fra kursus og ønskede nye vogne:
»Medarbejderne kom retur fra kursus og havde lært helt nye ting. Pludselig var medarbejderne deres egne eksperter og syntes, at vi skulle have nye vogne og produkter, fordi de havde lært en masse nyt. Så medarbejderne fik enormt meget ud af det, og det er jo dejligt,« siger han.

Medarbejderne får mere viden og kan på den måde være med til at udvikle på opgaveløsningen.

Næsten gratis for virksomheden
Samtidig har kurserne ikke kun været til gavn for medarbejdere, som havde brug for ny viden. Nogle af medarbejderne havde også behov for at få repeteret ting, som de allerede havde lært, men som var fornuftigt at friske op:
»Mange har fået bedre og mere viden om det, de laver i forvejen. Samtidig har nogle af medarbejderne nemmere ved at gå ind til en opgave, de ikke nødvendigvis har prøvet før, fordi kurset har givet noget selvtillid. De kaster sig ud i det. Det er enormt positivt at være vidne til,« fortsætter Hans Torp.


Men hvad så med fremtiden? Spørgsmålet er, hvad der skal ske nu, hvor medarbejderne har været kursus. Til det er Hans Torp ikke i tvivl: Virksomheden skal uddanne noget mere, og måske også etablere kurser internt som f.eks. polish-kurser. Samtidig har kurserne givet medarbejderne et nyt fællesskab og sammenhold, og det skal både plejes og bibeholdes:
»Medarbejderne har fået et nyt sammenhold. De er ikke vant til at sidde på skolebænken, og nogle var lidt nervøse for det. Det har helt sikkert inspireret os til at tage på flere kurser og lave kurser internt for at få frisket vores viden op løbende,« siger han og fortsætter:
»Et godt råd til dig som rengøringsvirksomhed, er, at du bare kaster dig ud i det. Medarbejderne vil gerne på kursus, og det er en god fastholdelsesproces at kompetenceudvikle på medarbejderne. Ring til dit lokale uddannelsessted eller Danske Service og hør, hvad de tilbyder af kurser. Der står en masse klar til at guide dig. Og husk at søge tilskud, for så bliver det næsten gratis for din virksomhed,« afslutter Hans Torp, administrerende direktør for MidtRen Service.