SSI: Rengøring er fortsat vigtig for at bryde smittekæder

Høj hygiejnestandard og rengøring bør fastholdes længe endnu

Overlæge i SSI, Elsebeth Tvendstrup Jensen, fortalte om rengøringens betydning under en pandemi.

Så længe Covid-19 er i samfundet vil rengøring være et vigtigt element for at holde smitten nede og for at bryde smittekæder. Sådan sagde overlæge Elsebeth Tvendstrup Jensen fra Statens Serum Institut, da hun deltog i DRF’s seminar om fremtidens rengøring.
»Covid-19 har ændret opfattelsen af rengøring, og jeg håber det er en læring, man vil tage med videre. For en optimering af rengøring er fortsat vigtigt.«
Overlægen fra SSI erkender, at der stadig er mange åbne spørgsmål i forhold til, hvordan rengøringsfrekvensen skal være for at forebygge smitte.
»Vi har ikke alle svarene og derfor er det fortsat vigtigt at indsamle viden og have dialog om rengøringens betydning. Men det står for mig fast, at rengøringsfaget bør prioriteres op med uddannelse og kompetenceudvikling. Det er i et sundhedsperspektiv et vigtigt fag,« siger Elsebeth Tvendstrup Jensen.
Hun håber at det større fokus på rengøring i skoler og dagtilbud fastholdes i de nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer. Og hun oplyser videre, at det overvejes om bosteder og dagpleje også skal omfattes.

Alle bør bidrage
Generelt slog Elsebeth Tvendstrup Jensen på seminaret til lyd for, at alle bidrager, så det er nemt at gøre rent. Det betyder for eksempel, at alle bør deltage i at holde god orden, så rengøringspersonalet kan komme til og dermed sørge for en god rengøring. Uanset om det er på et kontor, i sundhedsvæsenet eller i skoler og dagtilbud.
»Påvirkning af folks adfærd er vigtigt, for at alle stadig gør det rigtige. Det handler om at holde orden, om at respektere afstandsmarkeringer med videre,« sagde hun.


Covid-19 var en ny sygdom og derfor blev der sat de maksimale forholdsregler ind fra start.
»Efterhånden som vi lærte sygdommen at kende kunne vi justere i retningslinjerne. Vi kører mens vi lægger skinnerne, når vi får en ny og smitsom sygdom. Lige nu lærer vi stadig, for vi ved ikke hvornår, der dukker nye varianter op. Derfor er viden vigtig og derfor må vi løbende justere i retningslinjerne,« siger Elsebeth Tvendstrup Jensen.

NIR påvirkes af Covid-19
Noget af det der vil blive påvirket af Covid-19 er de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, (NIR), som blev udarbejdet for rengøringsområdet i 2015. Det har hele tiden været tanken, at NIR skulle justeres, men nu kommer ændringerne også til at stå i lyset af den viden, der er opstået i forbindelse med covid-19.
NIR stiller krav til rengøringspersonalet, giver råd om rengøringsvenligt design, valg af materialer og lægger op til en kvalitetssikring af rengøringen.
»Vores intention er at revidere NIR hvert 4-5 år, men vi må erkende, at vi kom bagud, fordi Covid-19 overtog vores opmærksomhed. Men vi sætter revideringen i gang nu, og retningslinjerne har ikke blot til hensigt at eliminere Covid-19, men har som sigte at få en optimal rengøring, der også forebygger smitte med andre resistente mikroorganismer og infektioner.«

Det kom bag på kommunerne
Mange kommuner fik også en brat opvågnen med Covid-19. For før den smitsomme virus ramte plejecentre og andre offentlige institutioner var det kun få steder, man havde retningslinjer for hygiejne.
»Det var ikke almindeligt at bruge værnemidler på plejehjem og kun få kommuner havde retningslinjer for hygiejne. Mange manglede at opbygge en hygiejneorganisation,« fortæller Elsebeth Tvendstrup Jensen.
SSI undersøgte godt et halvt år efter Covid-19-udbruddet, hvor længe kommunerne havde haft en hygiejneorganisation. Og undersøgelsen viser at langt de fleste kommuner først fik opbygget hygiejneberedskabet i forbindelse med Covid-19.