DRF til fyraftensmøde på Holmen

Beretning fra et af DRFs netværksmøder, hvor aktører i rengøringsbranchen mødes om faglig sparring, social samvær og netværk

Tekst: Per Henriksen, medlem af bestyrelsen i DRF, Dansk Rengøringsteknisk Forening

En smuk sensommerdag mødtes 30-35 søstærke DRF medlemmer, med kaptajn Haddock og hans far Skipper Clement på Elefanten nummer 2.   De fremmødte på denne ejendommelige adresse var stillet en privat rundvisning på Holmens krigsskibe i udsigt og forventningerne blev til fulde indfriet.

Adressens mærkelige navn dækker bogstaveligt over, at molen vi skulle mødes på, er bygget oven på den sunket fregat ”Elefanten” fra 1687.

Vi delte os i to grupper og jeg kom med Skipper Clement op på fregatten ”Peder Skram” også kendt fra Hovsa-missilet, som i 1982 sendte 200 kg sprængstof i land ved et sommerhusområde ved Lumsås.  Det kostede et par sommerhuse livet, men heldigvis ingen menneskeliv.

Vores rundviser og i den grad historieberetter kunne indledningsvis fortælle at han selv var med ombord, da skibet blev søsat i 1964 og med på den første tur til USA, som også havde betalt for skibet.

En god og spændende gennemgang af det 112 meter lange skib, som med max besætning på ca. 220 mænd kun kunne udløse en dyb beundring over de beskedne pladsforhold, man levede under i ugevis.

Besøg i u-båd

Turen gik derefter til u-båden ”Sælen” og hvis man var tæt på sine kammerater på fregatten er det intet at regne mod, hvad man skulle udholde i U-båden.  Udtrykket ”som sild i en tønde” gav en ny dimension her.

Efter et kort besøg på torpedomissilbåden ”Sehested” gik vi over til den medbragte kaffevogn.

For at turen ikke skulle enden med en dårlige smag af klipfisk og beskøjter, fik vi besøg af vores egen kaffevogn, med super god øko-kaffe og hjemmebagt Drømmekage fra Brovst.

Og mens man stod her i hyggeligt og velsmagende selskab, under den store mastekran, kunne man kun forsøge at forstille sig det leben af skibe og mandskab som var på dette sted for 300 år siden, da Danmark var den næstsstørste sø-magt i verden og brugte over 50 procent af statsfinanserne på hær og flåde….og ikke 1,3 % som i dag.  Og det er måske klogt nok.